Innhold
Visningsvalg:

Buskerud


Folketellingen 1865

Ål prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Torpo sokn 1a: Torpes Nedre skoledistrikt 22
Spesiallister Torpo sokn 1b: Torpes Nedre skoledistrikt 35
Spesiallister Torpo sokn 2: Torpes Øvre skoledistrikt 42
Spesiallister Ål sokn 3a: Sata og Liafjerdingens skoledistrikt 55
Spesiallister Ål sokn 3b: Sata og Liafjerdingens skoledistrikt 68
Spesiallister Ål sokn 4a: Søndre Votnedalen og Nos skoledistrikt 74
Spesiallister Ål sokn 4b: Søndre Votnedalen og Nos skoledistrikt 87
Spesiallister Ål sokn 5a: Nordre Votnedalen og Søndre Levelde skoledist. 92
Spesiallister Ål sokn 5b: Nordre Votnedalen og Søndre Levelde skoledist. 105
Spesiallister Ål sokn 6: Nordre Levelde og Søndre Vas skoledist. 112
Spesiallister Ål sokn 7: Kvindegaardsliens og Øvreaals skoledist. 125
Spesiallister Ål sokn 8a: Nedreaals skoledistrikt 138
Spesiallister Ål sokn 8b: Nedreaals skoledistrikt 151
Spesiallister Ål sokn 9: Strand og Breens skoledistrikt 156
Spesiallister Hol sokn 10: Moens og Nordre Vas skoledistrikt 168
Spesiallister Hol sokn 11a: Holet og Søndre Haavets skoledistrikt 181
Spesiallister Hol sokn 11b: Holet og Søndre Haavets skoledistrikt 194
Spesiallister Hol sokn 12a: Nordre Haavet og Sunddalens skoledistrikt 206
Spesiallister Hol sokn 12b: Nordre Haavet og Sunddalens skoledistrikt 219
Spesiallister Hol sokn 13a: Qvislens og Liens skoledistrikt 225
Spesiallister Hol sokn 13b: Qvislens og Liens skoledistrikt 238
Spesiallister Hol sokn 14: Ustedalen og Skurdalens skoledistrikt 244
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 127 /31.12.1865 Buskerud fylke
Ål prgj.
Ål sokn
Hol sokn
Torpo sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene