Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1865

Land prestegjeld
Tittelside bind 113 3
Innholdsfortegnelse 4
Oversendelsesbrev 5
Hovedliste Nordre Land 8
Spesiallister Nordsinni sokn 1a: Nordre og vestre skoledistrikt 15
Spesiallister Nordsinni sokn 1b: Nordre og vestre skoledistrikt 28
Spesiallister Nordsinni sokn 1c: Nordre og vestre skoledistrikt 41
Spesiallister Nordsinni sokn 2a: Søndre og østre skoledistrikt 46
Spesiallister Nordsinni sokn 2b: Søndre og østre skoledistrikt 59
Spesiallister Nordsinni sokn 2c: Søndre og østre skoledistrikt 72
Spesiallister Torpa sokn 3a: Søndre skoledistrikt 75
Spesiallister Torpa sokn 3b: Søndre skoledistrikt 88
Spesiallister Torpa sokn 3c: Søndre skoledistrikt 101
Spesiallister Torpa sokn 3d: Søndre skoledistrikt 110
Spesiallister Torpa sokn 4a: Nordre skoledistrikt 123
Spesiallister Torpa sokn 4b: Nordre skoledistrikt 136
Spesiallister Torpa sokn 4c: Nordre skoledistrikt 149
Spesiallister Torpa sokn 4d: Nordre skoledistrikt 162
Spesiallister Torpa sokn 4e: Nordre skoledistrikt 175
Spesiallister Østsinni sokn 5a: Østsinnen skoledistrikt 180
Spesiallister Østsinni sokn 5b: Østsinnen skoledistrikt 193
Tittelside bind 114 208
Hovedliste Søndre Land 210
Spesiallister Fluberg sokn 1: Vestsiden skoledistrikt 217
Spesiallister Fluberg sokn 1b: Skøien skoledistrikt 230
Spesiallister Fluberg sokn 1c: Skolegaarden skoledistrikt 243
Spesiallister Fluberg sokn 1d: !! skoledistrikt 256
Spesiallister Fluberg sokn 2a: Prestegaarden skoledistrikt 269
Spesiallister Fluberg sokn 2b: Prestegaarden skoledistrikt 282
Spesiallister Fluberg sokn 2c: Berggaardene og Landaasen skoledistrikt 290
Spesiallister Hov sokn 3a: Løsgaardene skoledistrikt 303
Spesiallister Hov sokn 3b: Hoff skoledistrikt 316
Spesiallister Hov sokn 3c: Østbygdene skoledistrikt 329
Spesiallister Hov sokn 4a: Østbygderne og Granum skoledistrikt 342
Spesiallister Hov sokn 4b: Hoffs Fastskoledistrikt 355
Spesiallister Hov sokn 4c: Granum skoledistrikt 368
Spesiallister Hov sokn 5a: Øxne og Grime skoledistrikt 374
Spesiallister Hov sokn 5b: Øxne og Grime skoledistrikt 387
Spesiallister Hov sokn 6a: Hofs væstre og søndre skoledistrikt 391
Spesiallister Hov sokn 6b: Hofs væstre og søndre skoledistrikt 404
Spesiallister Hov sokn 6b: Hofs væstre og nordre skoledistrikt 411
Spesiallister Hov sokn 6c: Hofs væstre og nordre skoledistrikt 417
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 113-114 /31.12.1865 Oppland fylke
Land prgj.
Fluberg sokn
Hov sokn
Torpa sokn
Østsinni sokn
Nordsinni sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene