Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1865

Gran prestegjeld
Tittelside bind 111 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Gran sokn 1a: Væstre Grans skoledistrikt 18
Spesiallister Gran sokn 1b: Væstre Grans skoledistrikt 32
Spesiallister Gran sokn 1c: Væstre Grans skoledistrikt 42
Spesiallister Gran sokn 1d: Væstre Grans skoledistrikt 55
Spesiallister Gran sokn 2a: Aals Nordre skoledistrikt 62
Spesiallister Gran sokn 2b: Aals Nordre skoledistrikt 75
Spesiallister Tingelstad sokn 2c: Moens skoledistrikt 87
Spesiallister Tingelstad sokn 2d: Moens skoledistrikt 100
Spesiallister Nes sokn 2e: Nordre Branbos skoledistrikt 108
Spesiallister Nes sokn 3a: Mjønvalds skoledistrikt 119
Spesiallister Tingelstad sokn 3b: Mjønvalds skoledistrikt 132
Spesiallister Tingelstad sokn 3c: Mjønvalds skoledistrikt 145
Spesiallister Nes sokn 3d: Brandebo Søndre skoledistrikt 151
Spesiallister Nes sokn 3e: Brandebo Søndre skoledistrikt 164
Spesiallister Nes sokn 3f: Brandebo Søndre skoledistrikt 177
Tittelside bind 112 188
Spesiallister Gran, Tingelstad og Nes sokn 4a: Vestsidens skoledistrikt 190
Spesiallister Nes sokn 4b: Vestsidens skoledistrikt 203
Spesiallister Nes sokn 4c: Vestsidens skoledistrikt 216
Spesiallister Nes sokn 4d: Brandeboes Nordre skoledistrikt 221
Spesiallister Nes sokn 4e: Brandeboes Nordre skoledistrikt 234
Spesiallister Tingelstad sokn 5a: Mittre skoledistrikt 246
Spesiallister Tingelstad sokn 5b: Mittre skoledistrikt 260
Spesiallister Tingelstad sokn 5c: Mittre skoledistrikt 273
Spesiallister Tingelstad sokn 5d: Væstre skoledistrikt 284
Spesiallister Tingelstad sokn 5e: Væstre skoledistrikt 297
Spesiallister Gran sokn 6a: Hovedkirkens skoledistrikt 310
Spesiallister Gran sokn 6b: Hovedkirkens skoledistrikt 323
Spesiallister Gran sokn 6c: Midtre Aals skoledistrikt 335
Spesiallister Gran sokn 6d: Midtre Aals skoledistrikt 348
Spesiallister Gran sokn 7a: Grans Østre skoledistrikt 361
Spesiallister Gran sokn 7b: Grans Østre skoledistrikt 374
Spesiallister Gran sokn 7c: Aals Søndre skoledistrikt 381
Spesiallister Gran sokn 7d: Aals Søndre skoledistrikt 394
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 111-112 /31.12.1865 Oppland fylke
Gran prgj.
Gran sokn
Tingelstad sokn
Nes sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene