Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1865

Biri prestegjeld
Tittelside bind 104 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Biri sokn 1a: Strandfjerdingens skoledistrikt 11
Spesiallister Biri sokn 1b: Strandfjerdingens skoledistrikt 24
Spesiallister Biri sokn 1c: Strandfjerdingens skoledistrikt 37
Spesiallister Biri sokn 2a: Fastskolens skoledistrikt 41
Spesiallister Biri sokn 2b: Fastskolens skoledistrikt 53
Spesiallister Biri sokn 3a: Sigstadfjerdingens skoledistrikt 65
Spesiallister Biri sokn 3b: Sigstadfjerdingens skoledistrikt 78
Spesiallister Biri sokn 4a: Hoffsfjerdingens skoledistrikt 87
Spesiallister Biri sokn 4b: Hoffsfjerdingens skoledistrikt 100
Spesiallister Biri sokn 4c: Hoffsfjerdingens skoledistrikt 113
Spesiallister Nykirkens sokn 5a: Øvre Snertingdalens skoledistrikt 116
Spesiallister Nykirkens sokn 5b: Øvre Snertingdalens skoledistrikt 129
Spesiallister Nykirkens sokn 6a: Midtre Snertingdalens skoledistrikt 140
Spesiallister Nykirkens sokn 6b: Midtre Snertingdalens skoledistrikt 153
Spesiallister Segård sokn 7a: Seegards Fast-skoledistrikt 160
Spesiallister Segård sokn 7b: Seegards Fast-skoledistrikt 173
Spesiallister Segård og Biri sokn 8a: Redalens skoledistrikt 185
Spesiallister Segård og Biri sokn 8b: Redalens skoledistrikt 198
Spesiallister Segård og Biri sokn 8c: Redalens skoledistrikt 211
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 104 /31.12.1865 Oppland fylke
Biri prgj.
Biri sokn
Nykirken sokn
Segård sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene