Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1865

Øyer prestegjeld
Tittelside bind 101 3
Innholdsfortegnelse 4
Notatsider 5
Hovedliste 7
Spesiallister Øyer sokn 1a: Søndre skoledistrikt 14
Spesiallister Øyer sokn 1b: Søndre skoledistrikt 27
Spesiallister Øyer sokn 1c: Søndre skoledistrikt 40
Spesiallister Øyer sokn 2a: 2det skoledistrikt 45
Spesiallister Øyer sokn 2b: 2det skoledistrikt 58
Spesiallister Øyer sokn 3a: Nordre skoledistrikt 67
Spesiallister Øyer sokn 3b: Nordre skoledistrikt 80
Spesiallister Øyer sokn 3c: Nordre skoledistrikt 93
Spesiallister Tretten sokn 4a: Søndre Trøtten skoledistrikt 99
Spesiallister Tretten sokn 4b: Søndre Trøtten skoledistrikt 112
Spesiallister Tretten sokn 5a: Trøtten nordre skoledistrikt 125
Spesiallister Tretten sokn 5b: Trøtten nordre skoledistrikt 138
Spesiallister Tretten sokn 6a: Musdal skoledistrikt 150
Spesiallister Tretten sokn 6b: Musdal skoledistrikt 163
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 101 /31.12.1865 Oppland fylke
Øyer prgj.
Øyer sokn
Tretten sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene