Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1865

Nord-Fron prestegjeld
Tittelside bind 98 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Sødorp sokn 1a: Søthorp skoledistrikt 12
Spesiallister Sødorp sokn 1b: Søthorp skoledistrikt 25
Spesiallister Sødorp sokn 2a: Ruste skoledistrikt 38
Spesiallister Sødorp sokn 2b: Ruste skoledistrikt 51
Spesiallister Sødorp sokn 2c: Ruste skoledistrikt 64
Spesiallister Sødorp sokn 2d: Ruste skoledistrikt 77
Spesiallister Kvam og Sødorp sokn 3: Nordre Ruste skoledistrikt 80
Spesiallister Kvam sokn 4a: Søndre Kvam skoledistrikt 89
Spesiallister Kvam sokn 4b: Søndre Kvam skoledistrikt 102
Spesiallister Kvam sokn 4c: Søndre Kvam skoledistrikt 115
Spesiallister Kvam sokn 5a: Nordre Kvam skoledistrikt 125
Spesiallister Kvam sokn 5b: Nordre Kvam skoledistrikt 138
Spesiallister Kvam sokn 5c: Nordre Kvam skoledistrikt 151
Spesiallister Kvikne sokn 6a: Kvikne skoledistrikt 157
Spesiallister Kvikne sokn 6b: Kvikne skoledistrikt 170
Spesiallister Kvikne sokn 7a: Skaboe skoledistrikt 182
Spesiallister Kvikne sokn 7b: Skaboe skoledistrikt 195
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 098 /31.12.1865 Oppland fylke
Nord-Fron prgj.
Sødorp sokn
Kvam sokn
Kvikne sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene