Innhold
Visningsvalg:

Hedmark


Folketellingen 1865

Tynset prestegjeld
Tittelside bind 89 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Tylldalen sokn 1: Søndre Tyldals skoledistrikt 13
Spesiallister Tylldalen sokn 2: Nordre Tyldals skoledistrikt 25
Spesiallister Tylldalen sokn 3: Brydals skoledistrikt 37
Spesiallister Tynset sokn 4a: Holmens skoledistrikt 42
Spesiallister Tynset sokn 4b: Holmens skoledistrikt 55
Spesiallister Tynset sokn 5: Aaens skoledistrikt 59
Spesiallister Tynset sokn 6: Øyans og Faadelens skoledistrikt 72
Spesiallister Tynset sokn 7: Eggens skoledistrikt 80
Spesiallister Tynset sokn 8: Eggens skoledistrikt 92
Spesiallister Tynset sokn 9: Skoven skoledistrikt 102
Spesiallister Tynset sokn 10a: Faasets skoledistrikt 114
Spesiallister Tynset sokn 10b: Faasets skoledistrikt 127
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 089 /31.12.1865 Hedmark fylke
Tynset prgj.
Tynset sokn
Tylldal sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene