Innhold
Visningsvalg:

Akershus


Folketellingen 1865

Fet prestegjeld
Tittelside bind 50 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Fet sokn 1a: Nordre og Søndre Aagerets skoledistrikt 12
Spesiallister Fet sokn 1b: Nordre og Søndre Aagerets skoledistrikt 25
Spesiallister Fet sokn 2: Rovens og Faldalens skoledistrikt 38
Spesiallister Fet sokn 3: Varaaens skoledistrikt 54
Spesiallister Fet sokn 4: Jahrens skoledistrikt 67
Spesiallister Fet sokn 5a: Øvre Dalen skoledistrikt 80
Spesiallister Fet sokn 5b: Øvre Dalen skoledistrikt 93
Spesiallister Fet sokn 6a: Gahns skoledistrikt 106
Spesiallister Fet sokn 6b: Gahns skoledistrikt 119
Spesiallister Rælingen sokn 7: Ydre Relingen skoledistrikt 127
Spesiallister Rælingen sokn 8a: Øvre Relingen skoledistrikt 144
Spesiallister Rælingen sokn 8b: Øvre Relingen skoledistrikt 157
Kildeinformasjon
RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 050/31.12.1865 Akershus fylke
Fet prgj.
Fet sokn
Rælingen sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene