Innhold
Visningsvalg:

Østfold


Folketellingen 1865

Onsøy prestegjeld
Tittelside bind 19 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Onsøy sokn 1a: Ørmen og Injulsrøds skoledistrikt 10
Spesiallister Onsøy sokn 1a: Ørmen og Injulsrøds skoledistrikt¨ 22
Spesiallister Onsøy sokn 1b: Ørmen og Injulsrøds skoledistrikt 23
Spesiallister Onsøy sokn 2a: Kirkefjerdingens skoledistrikt 33
Spesiallister Onsøy sokn 2b: Kirkefjerdingens skoledistrikt 46
Spesiallister Onsøy sokn 3a: Aale skoledistrikt 56
Spesiallister Onsøy sokn 3b: Aale skoledistrikt 69
Spesiallister Onsøy sokn 3c: Aale skoledistrikt 82
Spesiallister Onsøy sokn 4a: Halvorsrød skoledistrikt 90
Spesiallister Onsøy sokn 4b: Halvorsrød skoledistrikt 103
Spesiallister Onsøy sokn 5a: Stene skoledistrikt 113
Spesiallister Onsøy sokn 5b: Stene skoledistrikt 126
Spesiallister Onsøy sokn 6a: Vestfjerdingen skoledistrikt 135
Spesiallister Onsøy sokn 6b: Vestfjerdingen skoledistrikt 148
Kildeinformasjon
RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 019/31.12.1865 Østfold fylke
Onsøy prgj.
Onsøy sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene