Innhold
Visningsvalg:

Buskerud


Folketellingen 1900

Øvre Eiker herred
Tittelside Øvre Eiker 1
Hovedsammendrag 2
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 1 6
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 2 8
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 3 10
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 4 12
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 5 14
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 6 16
Hovedlister: Fiskum Tellingskrets 7 18
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 1 20
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 2 22
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 3 24
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 4a 26
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 4b 28
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 5 30
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 6 32
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 7a 36
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 7b 38
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 8 40
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 9 44
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 10 46
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 11 48
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 12 52
Hovedlister: Øvre Eiker Tellingskrets 15 54
Kartriss 56
Personlister 58
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231/E
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
E: FOLKETELLINGER
Statlig folketelling 03.12.1900 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
Øvre Eiker komm.
- Folketellinger Folketellingen 1900 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene