Innhold
Visningsvalg:

Oslo


Folketellingen 1900

Kristiania kjøpstad
Huslister og personlister Åkebergveien - Akersbakken 3
Huslister og personlister Akersgata - Anefelts gate (med Akershus festning) 891
Huslister og personlister Anton Schjøths gate - Åsaveien 2061
Huslister og personlister Badstugata - Balders gate 2907
Huslister og personlister Behrens gate - Bernt Ankers gate 3675
Huslister og personlister Biermanns gate - Bjergstien (Bergstien) 4471
Huslister og personlister Bjerregaards gate - Bodøgata 5295
Huslister og personlister Bogstadveien 6315
Huslister og personlister Bolteløkka allé - Brageveien 7080
Huslister og personlister Breigata - Brinkens gate (Brinken) 7528
Huslister og personlister Briskebyveien - Bryggerigangen 8405
Huslister og personlister Brænderiveien (Brenneriveien) - Bøgata 9478
Huslister og personlister Calmeyers gate - Carl Johans gate (Karl Johans gate) 10556
Huslister og personlister Christian Augusts gate - Christian Krohgs gate 11562
Huslister og personlister Chr. Smiths gate - Colbjørnsens gate 12562
Huslister og personlister Colletts gate - Cort Adelers gate 13357
Huslister og personlister Daas gate - Danmarks gate 14224
Huslister og personlister Dannevigsveien - Dops gate 15389
Huslister og personlister Dovregata - Drammensveien 16099
Huslister og personlister Dronningens gate - Dælenenggata 17130
Huslister og personlister Ebbels gate - Eilert Sundts gate 17644
Huslister og personlister Ekebergveien - Elvegangene 18682
Huslister og personlister Enebakkveien - Enerhaugkleiva 19439
Huslister og personlister Engen - Eriks gate (Eiriks gate) 20171
Huslister og personlister Erlings gate - Eysteins gate (Øysteins gate) 20957
Huslister og personlister Fagerborggata - Fauchalds gate 21726
Huslister og personlister Fearnleys gate - Flisberget 22657
Huslister og personlister Fossveien - Frederik Stangs gate 23574
Huslister og personlister Fredensborgveien - Frognergata 24311
Huslister og personlister Frognerveien - Fuglehauggata 25558
Huslister og personlister Gabels gate - Gravergata 26720
Huslister og personlister Grefsenveien - Gruegata 27795
Huslister og personlister Grundingen - Grønlands torg 28718
Huslister og personlister Grønlandsleiret - Grønnegata 29772
Huslister og personlister Gunnerus gate - Gøteborggata 30652
Huslister og personlister Hågangen - Hans Hauges gate 31587
Huslister og personlister Hansteens gate - Hausmanns gate 32687
Huslister og personlister Havegata (Hagegata) - Heibergløkken 33574
Huslister og personlister Heimdalsgata 34436
Huslister og personlister Helgesens gate 35313
Huslister og personlister Henriks gate - Herslebs gate 36336
Huslister og personlister Hesselbergs gate - Holmens gate 37565
Huslister og personlister Holsts gate - Hospitalsgata 38471
Huslister og personlister Huitfeldts gate 39107
Huslister og personlister Hurdalsgata - Hølandsgata 39725
Huslister og personlister Industrigata - Ingelbrecht Knudssøns gate 40784
Huslister og personlister Inges gate - Islands gate 41426
Huslister og personlister Jacob Aalls gate - Jacob Dybwads gate 42229
Huslister og personlister Jens Bjelkes gate 42621
Huslister og personlister Jernbanegata - Jørgen Moes gate 43799
Huslister og personlister Kampengata - Keysers gate 44574
Huslister og personlister Kingos gate - Kirkeveien 45406
Huslister og personlister Kirkegårdsgata - Kirkegårdsgangen 46504
Huslister og personlister Kjeld Stubs gate - Klingenberggata 47313
Huslister og personlister Klostergata - Kongsberggata 48255
Huslister og personlister Korsgata - Kruses gate 49206
Huslister og personlister Lakkegata 50220
Huslister og personlister Langbakken - Leif Eirikssons gate 51273
Huslister og personlister Leirfallsgata - Liabruveien (Ljabruveien) 52229
Huslister og personlister Lierveien - Løvenskiolds gate 52819
Huslister og personlister Magnus' gate - Malmøgata 53644
Huslister og personlister Mandalls gate - Mariboes gate 54476
Huslister og personlister Maridalsveien 55021
Huslister og personlister Maries gate 57149
Huslister og personlister Markveien 57256
Huslister og personlister Marstrandgata - Mauritz Hansens gate 58677
Huslister og personlister Mellemgata - Mossegata 59021
Huslister og personlister Motzfeldts gate - Munkegata 59643
Huslister og personlister Munkedamsveien 60559
Huslister og personlister Munthes gate - Møllerveien 61765
Huslister og personlister Nannestadgata - Neuberggata 62451
Huslister og personlister Nils Huus' gate - Nils Juels gate 63475
Huslister og personlister Nissens gate - Nordahl Bruns gate 64379
Huslister og personlister Nordbygata 64866
Huslister og personlister Norderhovgata - Nordre gate 65601
Huslister og personlister Normannsgata - Nytorvet 66460
Huslister og personlister Observatoriegata - Olaf Kyrres gate 67113
Huslister og personlister Olaf Ryes plass - Oppegårdgata 67834
Huslister og personlister Orknøygata - Oscars gate 68528
Huslister og personlister Oslo gate - Osterhaus gate 69306
Huslister og personlister Parkveien - Paulus' plass 70110
Huslister og personlister Peder Claussøns gate - Pilestredet 71029
Huslister og personlister Platous gate - Prinsens gate 72307
Huslister og personlister Professor Dahls gate - Prestegata 73148
Huslister og personlister Rådhusgata - Rathkes gate 73472
Huslister og personlister Repslagergangen - Rosenhoffgata 74414
Huslister og personlister Rosenkrantz' gate - Rostockergata 75319
Huslister og personlister Ruseløkkveien 76186
Huslister og personlister Ryenbergveien - Rødfyllgata 77188
Huslister og personlister Sagveien - Sandakerveien 77717
Huslister og personlister Sannergata - Sarpsborggata 78544
Huslister og personlister Sars' gate - Schleppegrells gate 79350
Huslister og personlister Schous plas - Schultz' gate 80358
Huslister og personlister Schweigaards gate 80772
Huslister og personlister Schwensens gate - Schønings gate 82430
Huslister og personlister Sehesteds gate - Seilduksgata 83353
Huslister og personlister Sexes gate - Skippergata 84200
Huslister og personlister Skjelderups gate - Skovveien 85189
Huslister og personlister Slåmotgangen - Smedgata 86114
Huslister og personlister Smedgata - Snorres gate 86721
Huslister og personlister Sofienberggata - Sofies gate 87264
Huslister og personlister Sofies plass - Sorgenfrigata 88336
Huslister og personlister Sporveisgata - St. Halvards plass 88959
Huslister og personlister St. Olavs gate - St. Olavs plass 89747
Huslister og personlister Steenstrups gate 90239
Huslister og personlister Stenersgata - Stockholmgata 91019
Huslister og personlister Stolmakergata - Storgata 91877
Huslister og personlister Stortingsgata - Strømsveien 92700
Huslister og personlister Strømstadgata - Sverdrups gate 93496
Huslister og personlister Sveriges gate - Søgate (Sjøgata) 94581
Huslister og personlister Søberggangen - Sørumgata 95233
Huslister og personlister Teglverksgata - Theatergata 96037
Huslister og personlister Thereses gate 96625
Huslister og personlister Thomas Heftyes gate - Thors gate 97403
Huslister og personlister Thorsenggata - Thorshauggata (Torshovgata) 97894
Huslister og personlister Thorvald Meyers gate 98445
Huslister og personlister Thygesons gate 100233
Huslister og personlister Tidemands gate - Toftes gate 100254
Huslister og personlister Tollbugata - Tomtestredet 101895
Huslister og personlister Tordenskiolds gate - Torggata 102610
Huslister og personlister Torvet - Tromsøgata 103340
Huslister og personlister Trondheimsveien 104143
Huslister og personlister Tullins gate - Tøyengata 105453
Huslister og personlister Udsigtsveien - Ullevålsveien 106642
Huslister og personlister Underhaugsveien - Urskoggata (Aurskoggata) 107565
Huslister og personlister Urtegata 108437
Huslister og personlister Vålerenggata 109189
Huslister og personlister Vahls gate - Waldemar Thranes gate 109835
Huslister og personlister Valkyriegata - Vestre Elvebakke 110762
Huslister og personlister Vibes gate 111825
Huslister og personlister Victoria terrasse - Vinkelgata 112709
Huslister og personlister Vognmannsgata - Vogts gate 113600
Huslister og personlister Wolffs gate - Verksgata 114457
Huslister og personlister Youngs gate - Østgaards gate 114890
Huslister og personlister Østre Elvebakke - Øvre Vollgate 115615
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231/E
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
E: FOLKETELLINGER
Statlig folketelling 03.12.1900 Oslo fylke
Kristiania komm.
Hovedlistene er ikke mikrofilmet og er derfor heller ikke skanna. Folketellinger Folketellingen 1900 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene