Innhold
Visningsvalg:

Finnmark, Nordland, Troms


Fogdenes manntall 1663-1666

Helgeland fogderi, Lofoten fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Helgeland fogderi 1665.06.23 1
Helgeland fogderi Brønnøy prestegjeld 1665.06.23 Nordsøm sogn (Brønnøy, Velfjord) 4-5
Helgeland fogderi Brønnøy prestegjeld 1665.06.23 Sørsøm sogn (Vik) 22-23
Helgeland fogderi Brønnøy prestegjeld 1665.06.23 Bindal sogn 32-33
Helgeland fogderi Brønnøy prestegjeld 1665.06.23 Vega fjerding 40-41
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Alstahaug sogn 50-51
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Herøy sogn 58-59
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Tjøtta fjerding 62-63
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Vefsn fjerding 74-75
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Nesna fjerding 94-95
Helgeland fogderi Alstahaug prestegjeld 1665.06.23 Rana fjerding 104-105
Helgeland fogderi Rødøy prestegjeld 1665.06.23 Rødøy sogn 130-131
Helgeland fogderi Rødøy prestegjeld 1665.06.23 Meløy sogn 142-143
Helgeland fogderi Rødøy prestegjeld 1665.06.23 Lurøy sogn 150-151
Helgeland fogderi Rødøy prestegjeld 1665.06.23 Træna sogn 158-159
Helgeland fogderi Rødøy prestegjeld 1665.06.23 Gildeskål sogn 160-161
Salten fogderi Manntall mangler 166-167
Lofoten fogderi 1665.04 170-171
Lofoten fogderi Værøy prestegjeld 1665.04 Værøy sogn 174-175
Lofoten fogderi Værøy prestegjeld 1665.04 Røst sogn 178-179
Lofoten fogderi Buksnes prestegjeld 1665.04 Buksnes sogn 180-181
Lofoten fogderi Buksnes prestegjeld 1665.04 Hol sogn 186-187
Lofoten fogderi Buksnes prestegjeld 1665.04 Borge sogn 190-191
Lofoten fogderi Buksnes prestegjeld 1665.04 Valberg fjerding 200-201
Lofoten fogderi Lødingen prestegjeld 1665.04 Gimsøy sogn 210-211
Lofoten fogderi Lødingen prestegjeld 1665.04 Vågan sogn 214-215
Vesterålen og Andesnes fogderi Manntall mangler 224-225
Senja fogderi Manntall mangler 228-229
Tromsø fogderi Manntall mangler 232-233
Finnmark fogderi Manntall mangler 236-237
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0020
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0020: Helgeland [fogderi]. Salten fogderi. Lofoten fogderi. Vesterålen og Andenes fogderi. Senja fogderi. Troms fogderi. Finnmark fogderi.
Manntall nr. 20 /1665 Nordland fylke
Finnmark fylke
Troms fylke
Helgeland fogd.
Lofoten fogd.
Finnmark/Vardøhus fogd.
Senja og Troms fogd.
Vesterålen og Andesnes fogd.
Salten fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Salten, Vesterålen og Andenes, Senja, Troms og Finnmark mangler. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner