Innhold
Visningsvalg:

Nord-Trøndelag, Nordland, Sør-Trøndelag


Fogdenes manntall 1663-1666

Selbu fogderi, Stjørdal fogderi, Namdal fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Fosen fogderi Manntall mangler 1
Inderøy fogderi Manntall mangler 4-5
Selbu fogderi 1664.11.24 8-9
Selbu fogderi Selbu prestegjeld 1664.11.24 Selbu sogn 12-13
Selbu fogderi Selbu prestegjeld 1664.11.24 Tydal sogn 32-33
Stjørdal fogderi 1665.01.18 36-37
Stjørdal fogderi Verdal prestegjeld 1665.01.18 Forren tinglag 40-41
Stjørdal fogderi Verdal prestegjeld 1665.01.18 Haug tinglag 48-49
Stjørdal fogderi Skogn prestegjeld 1665.01.18 Gjete tinglag 58-59
Stjørdal fogderi Skogn prestegjeld 1665.01.18 Vold tinglag 66-67
Stjørdal fogderi Frosta prestegjeld 1665.01.18 Åsen tinglag 76-77
Stjørdal fogderi Frosta prestegjeld 1665.01.18 Frosta tinglag 82-83
Stjørdal fogderi Leksvik prestegjeld 1665.01.18 Leksvik sogn 90-91
Stjørdal fogderi Leksvik prestegjeld 1665.01.18 Stranda sogn 96-97
Stjørdal fogderi Stjørdal prestegjeld 1665.01.18 Arnstad tinglag 100-101
Stjørdal fogderi Stjørdal prestegjeld 1665.01.18 Børstad tinglag 110-111
Stjørdal fogderi Stjørdal prestegjeld 1665.01.18 Meråker 118-119
Stjørdal fogderi Stjørdal prestegjeld 1665.01.18 Rød tinglag 122-123
Namdal fogderi 1665.04.10 134-135
Namdal fogderi Overhalla prestegjeld 1665.04.10 138-139
Namdal fogderi Namdalseid 1665.04.10 Beitstad sogn 158-159
Namdal fogderi Namdalseid 1665.04.10 Brønnøy sogn, Bindal fjerding 162-163
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld 1665.04.10 Leka fjerding 168-169
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld 1665.04.10 Vikna fjerding 176-177
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld 1665.04.10 Folda fjerding 180-181
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld 1665.04.10 Løfsnes fjerding 184-185
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld 1665.04.10 Strandsittere og værmenn 192-193
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld 1665.04.10 Flatanger fjerding 194-195
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld 1665.04.10 Jøa fjerding 200-201
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld 1665.04.10 Otterøy fjerding 204-205
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld 1665.04.10 Sunden fjerding (Klinga, Vemundvik) 208-209
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld 1665.04.10 Strandsittere og værmenn 214-215
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0019
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0019: Fosen fogderi. Inderøy fogderi. Selbu "prestegjeld og fogderi" 1664. Stjørdal fogderi 1665. Namdal fogderi 1665.
Manntall nr. 19 /1664 - 1665 Nord-Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke
Stjørdal fogd.
Namdal fogd.
Selbu fogd.
Fosen fogd.
Inderøy fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Fosen og Inderøy fogderi mangler. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner