Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Fogdenes manntall 1663-1666

Gauldal fogderi, Orkdal fogderi, Strinda fogderi
Viktig melding upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Gauldal fogderi 1664.12.17 1
Gauldal fogderi Melhus sogn 1664.12.17 2-3
Gauldal fogderi Hølonda tinglag 1664.12.17 16-17
Gauldal fogderi Løren og Foss tinglag (Horg) 1664.12.17 22-23
Gauldal fogderi Støren sogn 1664.12.17 34-35
Gauldal fogderi Soknedal tinglag 1664.12.17 42-43
Gauldal fogderi Singsås sogn 1664.12.17 58-59
Gauldal fogderi Holtålen tinglag 1664.12.17 66-67
Gauldal fogderi Ålen tinglag 1664.12.17 70-71
Orkdal fogderi 1664.12.10 84-85
Orkdal fogderi Orkdal tinglag 1664.12.10 88-89
Orkdal fogderi Meldal tinglag 1664.12.10 112-113
Orkdal fogderi Rennebu tinglag 1664.12.10 134-135
Orkdal fogderi Oppdal prestegjeld 1664.12.10 154-155
Strinda fogderi 1664.12.14 180-181
Strinda fogderi Klæbu tinglag 1664.12.14 182-183
Strinda fogderi Tiller sogn 1664.12.14 186-187
Strinda fogderi Leinstrand tinglag 1664.12.14 190-191
Strinda fogderi Byneset tinglag 1664.12.14 194-195
Strinda fogderi Børsa tinglag 1664.12.14 204-205
Strinda fogderi Orkdalsøra 1664.12.14 214-215
Strinda fogderi Skaun sogn 1664.12.14 216-217
Strinda fogderi Buvika tinglag 1664.12.14 224-225
Strinda fogderi Innstrinda tinglag 1664.12.14 226-227
Strinda fogderi Oppstrinda tinglag 1664.12.14 238-239
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0018
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0018: Gauldal fogderi. Orkdal fogderi. Strinda fogderi
Manntall nr. 18 /1664 Sør-Trøndelag fylke
Gauldal fogd.
Orkdal fogd.
Strinda fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner