Innhold
Visningsvalg:

Møre og Romsdal


Fogdenes manntall 1663-1666

Sunnmøre fogderi, Romsdal fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Sunnmøre fogderi 1664.07.14 upaginert
Sunnmøre fogderi Valle skipreide 1664.07.14 2-3
Sunnmøre fogderi Dale skipreide 1664.07.14 20-21
Sunnmøre fogderi Vatne skipreide 1664.07.14 44-45
Sunnmøre fogderi Grytten skipreide 1664.07.14 52-53
Sunnmøre fogderi Borgund skipreide 1664.07.14 60-61
Sunnmøre fogderi Hjørundfjord skipreide 1664.07.14 70-71
Sunnmøre fogderi Ørsta skipreide 1664.07.14 80-81
Sunnmøre fogderi Volda skipreide 1664.07.14 92-93
Sunnmøre fogderi Rovde skipreide 1664.07.14 110-111
Sunnmøre fogderi Vanylven skipreide 1664.07.14 120-121
Sunnmøre fogderi Nærøy skipreide 1664.07.14 130-131
Sunnmøre fogderi Ulstein skipreide 1664.07.14 138-139
Romsdal fogderi 1665.02.18 152-153
Romsdal fogderi Aukra prestegjeld 1665.02.18 Aukra sogn 156-157
Romsdal fogderi Aukra prestegjeld 1665.02.18 Vågøy sogn (Fræna) 168-169
Romsdal fogderi Aukra prestegjeld 1665.02.18 Hustad sogn 180-181
Romsdal fogderi Aukra prestegjeld 1665.02.18 Bud sogn 186-187
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Veøy sogn 192-193
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Rødven sogn (Holm) 202-203
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Sylte sogn 206-207
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Vestnes sogn 214-215
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Bolsøy sogn 222-223
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Molde 236-237
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Rød sogn (Nesset) 240-241
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Eresfjord sogn 246-247
Romsdal fogderi Veøy prestegjeld 1665.02.18 Vistdal sogn 254-255
Romsdal fogderi Grytten prestegjeld 1665.02.18 Grytten sogn 260-261
Romsdal fogderi Grytten prestegjeld 1665.02.18 Vold sogn 264-265
Romsdal fogderi Grytten prestegjeld 1665.02.18 Kors sogn 270-271
Romsdal fogderi Grytten prestegjeld 1665.02.18 Isfjorden sogn (Hen) 274-275
Romsdal fogderi Grytten prestegjeld 1665.02.18 Eid sogn 280-281
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0016
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0016: Sunnmøre fogderi 1664. Romsdal len [fogderi] 1665
Manntall nr. 16 /1664 - 1665 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre fogd.
Romsdal fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner