Innhold
Visningsvalg:

Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane


Fogdenes manntall 1663-1666

Sunnhordland fogderi, Nordhordland fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Sunnhordland fogderi 1665.03.18 upaginert
Sunnhordland fogderi Os skipreide 1665.03.18 2-3
Sunnhordland fogderi Strandvik skipreide 1665.03.18 16-17
Sunnhordland fogderi Strandebarm skipreide 1665.03.18 30-31
Sunnhordland fogderi Kvinnherad skipreide 1665.03.18 44-45
Sunnhordland fogderi Skånevik skipreide 1665.03.18 58-59
Sunnhordland fogderi Etne skipreide 1665.03.18 72-73
Sunnhordland fogderi Fjelberg skipreide 1665.03.18 84-85
Sunnhordland fogderi Førde skipreide 1665.03.18 94-95
Sunnhordland fogderi Føyen skipreide 1665.03.18 106-107
Sunnhordland fogderi Oppdal skipreide 1665.03.18 124-125
Sunnhordland fogderi Våg skipreide 1665.03.18 142-143
Nordhordland fogderi 1665.01 156-157
Nordhordland fogderi Lindås prestegjeld 1665.01 160-161
Nordhordland fogderi Fana prestegjeld 1665.01 190-191
Nordhordland fogderi Sund prestegjeld 1665.01 204-205
Nordhordland fogderi Hamre prestegjeld 1665.01 220-221
Nordhordland fogderi Haus prestegjeld 1665.01 254-255
Nordhordland fogderi Manger prestegjeld 1665.01 276-277
Nordhordland fogderi Eivindvik prestegjeld 1665.01 296-297
Nordhordland fogderi Tienderegister 1665.01 310-311
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0013
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0013: Sunnhordland fogderi. Nordhordland fogderi
Manntall nr. 13 /1665 Hordaland fylke
Sunnhordland fogd.
Nordhordland fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner