Innhold
Visningsvalg:

Rogaland


Fogdenes manntall 1663-1666

Jæren og Dalane fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Jæren og Dalane fogderi 1664.05.13 1
Jæren og Dalane fogderi Bjerkreim skipreide 1664.05.13 2-3
Jæren og Dalane fogderi Hetland skipreide 1664.05.13 16-17
Jæren og Dalane fogderi Lund skipreide 1664.05.13 32-33
Jæren og Dalane fogderi Sokndal skipreide 1664.05.13 48-49
Jæren og Dalane fogderi Egersund skipreide 1664.05.13 60-61
Jæren og Dalane fogderi Voll skipreide 1664.05.13 68-69
Jæren og Dalane fogderi Kvia skipreide 1664.05.13 78-79
Jæren og Dalane fogderi Haugland skipreide 1664.05.13 84-85
Jæren og Dalane fogderi Haug skipreide 1664.05.13 92-93
Jæren og Dalane fogderi Klepp skipreide 1664.05.13 98-99
Jæren og Dalane fogderi Gjesdal skipreide 1664.05.13 104-105
Jæren og Dalane fogderi Gand skipreide 1664.05.13 110-111
Jæren og Dalane fogderi Jåtten skipreide 1664.05.13 118-119
Jæren og Dalane fogderi Sola skipreide 1664.05.13 124-125
Jæren og Dalane fogderi Goa skipreide 1664.05.13 130-131
Jæren og Dalane fogderi Bjerkreim skipreide Udatert 144-145
Jæren og Dalane fogderi Hetland skipreide Udatert 158-159
Jæren og Dalane fogderi Lund skipreide Udatert 174-175
Jæren og Dalane fogderi Sokndal skipreide Udatert 190-191
Jæren og Dalane fogderi Egersund skipreide Udatert 202-203
Jæren og Dalane fogderi Voll skipreide Udatert 210-211
Jæren og Dalane fogderi Kvia skipreide Udatert 220-221
Jæren og Dalane fogderi Haugland skipreide Udatert 224-225
Jæren og Dalane fogderi Haug skipreide Udatert 230-231
Jæren og Dalane fogderi Klepp skipreide Udatert 236-237
Jæren og Dalane fogderi Gjesdal skipreide Udatert 244-245
Jæren og Dalane fogderi Gand skipreide Udatert 254-255
Jæren og Dalane fogderi Jåtten skipreide Udatert 270-271
Jæren og Dalane fogderi Sola skipreide Udatert 278-279
Jæren og Dalane fogderi Goa skipreide Udatert 288-289
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0011
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0011: Jæren og Dalane fogderi
Manntall nr. 11/1664 Rogaland fylke
Jæren og Dalane fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner