Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder, Vest-Agder


Fogdenes manntall 1663-1666

Lista fogderi
Viktig melding upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Lister len 1664.05.12 1
Lister len Helvik tingsted 1664.05.12 Spind sogn 2-3
Lister len Helvik tingsted 1664.05.12 Herad sogn 6-7
Lister len Helvik tingsted 1664.05.12 Vanse sogn 10-11
Lister len Helvik tingsted, Feda tingsted 1664.05.12 Farsund, Liknes sogn 22-23
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Liknes sogn 24-25
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Gjemlestad sogn 26-27
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Feda sogn og manntall 36-37
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Gyland sogn 40-41
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Nes sogn 46-47
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Hidra sogn 48
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Bakke sogn 50-51
Lister len Feda tingsted 1664.05.12 Tonstad sogn 54-55
Lister len Vats tingsted 1664.05.12 Bjelland sogn 56-57
Lister len Vats tingsted 1664.05.12 Grindum sogn 60-62
Lister len Vats tingsted 1664.05.12 Bjelland sogn, Grindum sogn 61-63
Lister len Vats tingsted 1664.05.12 Hægebostad sogn 64-65
Lister len Vats tingsted 1664.05.12 Eiken sogn og manntall 70-71
Lister len Foss tingsted 1664.05.12 Konsmo sogn 74-75
Lister len Foss tingsted 1664.05.12 Vigmostad sogn 76-77
Lister len Foss tingsted 1664.05.12 Valle sogn 80-81
Lister len Foss tingsted 1664.05.12 Spangereid sogn 86-87
Lister len Berg tingsted 1664.05.12 Å sogn (Lyngdal) 92-93
Lister len Berg tingsted 1664.05.12 Austad sogn 102-103
Lister len Berg tingsted 1664.05.12 Kvås sogn 106-107
Lister len Helvik tingsted Udatert Spind sogn 114-115
Lister len Helvik tingsted Udatert Herad sogn 120-121
Lister len Helvik tingsted Udatert Vanse sogn 128-129
Lister len Helvik tingsted Udatert Farsund 144-145
Lister len Feda tingsted Udatert Hidra sogn 146-147
Lister len Feda tingsted Udatert Nes sogn 152-153
Lister len Feda tingsted Udatert Bakke sogn 158-159
Lister len Feda tingsted Udatert Tonstad sogn 162-163
Lister len Feda tingsted Udatert Gyland sogn 164-165
Lister len Feda tingsted Udatert Feda sogn 172-173
Lister len Feda tingsted Udatert Liknes sogn 178-179
Lister len Berg tingsted Udatert Kvås sogn 200-201
Lister len Berg tingsted Udatert Å sogn (Lyngdal) 204-205
Lister len Berg tingsted Udatert Austad sogn 222-223
Lister len Vats tingsted Udatert Hægebostad sogn 230-231
Lister len Vats tingsted Udatert Eiken sogn 240-241
Lister len Vats tingsted Udatert Grindum sogn 246-247
Lister len Vats tingsted Udatert Bjelland sogn 252-253
Lister len Foss tingsted Udatert Konsmo sogn 262-263
Lister len Foss tingsted Udatert Vigmostad sogn 268-269
Lister len Foss tingsted Udatert Valle sogn 274-275
Lister len Foss tingsted Udatert Spangereid sogn 288-289
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0010
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0010: Lista len [fogderi]
Manntall nr. 10/1664 Vest-Agder fylke
Lista fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner