Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder, Vest-Agder


Fogdenes manntall 1663-1666

Råbyggelag fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Alfabetisk register upaginert
Råbyggelaget fogderi 1664.01.13 1
Råbyggelaget fogderi Herefoss sogn 1664.01.13 2-3
Råbyggelaget fogderi Vegårshei 1664.01.13 4-5
Råbyggelaget fogderi Åmli sogn 1664.01.13 8-9
Råbyggelaget fogderi Gjøvdal sogn 1664.01.13 12-13
Råbyggelaget fogderi Froland sogn 1664.01.13 14-15
Råbyggelaget fogderi Vegusdal sogn østen Sundet 1664.01.13 16-17
Råbyggelaget fogderi Tovdal (Lille Topdal) 1664.01.13 18-19
Råbyggelaget fogderi Vegusdal sogn vesten Sundet 1664.01.13 20-21
Råbyggelaget fogderi Evje sogn 1664.01.13 24-25
Råbyggelaget fogderi Bykle sogn 1664.01.13 26-27
Råbyggelaget fogderi Valle sogn 1664.01.13 28-29
Råbyggelaget fogderi Hylestad sogn, Austad sogn 1664.01.13 32-33
Råbyggelaget fogderi Sandnes sogn 1664.01.13 34-35
Råbyggelaget fogderi Bygland sogn 1664.01.13 36-37
Råbyggelaget fogderi Årdal sogn 1664.01.13 38-39
Råbyggelaget fogderi Hornnes sogn 1664.01.13 40-41
Råbyggelaget fogderi Åseral sogn 1664.01.13 42-43
Råbyggelaget fogderi Iveland sogn 1664.01.13 48-49
Råbyggelaget fogderi Hægeland sogn 1664.01.13 52-53
Råbyggelaget fogderi 1665.12.26 60-61
Råbyggelaget fogderi Herefoss sogn 1665.12.26 62-63
Råbyggelaget fogderi Vegårshei 1665.12.26 66-67
Råbyggelaget fogderi Åmli sogn 1665.12.26 72-73
Råbyggelaget fogderi Gjøvdal sogn 1665.12.26 78-79
Råbyggelaget fogderi Froland sogn, Vegusdal sogn østen Sundet 1665.12.26 80-81
Råbyggelaget fogderi Vegusdal sogn østen Sundet 1665.12.26 82-83
Råbyggelaget fogderi Tovdal (Lille Topdal) 1665.12.26 84-85
Råbyggelaget fogderi Vegusdal sogn vesten Sundet 1665.12.26 86-87
Råbyggelaget fogderi Evje sogn 1665.12.26 92-93
Råbyggelaget fogderi Bykle sogn 1665.12.26 98-99
Råbyggelaget fogderi Valle sogn 1665.12.26 100-101
Råbyggelaget fogderi Hylestad sogn 1665.12.26 106-107
Råbyggelaget fogderi Austad sogn 1665.12.26 108-109
Råbyggelaget fogderi Sandnes sogn 1665.12.26 112-113
Råbyggelaget fogderi Bygland sogn 1665.12.26 114-115
Råbyggelaget fogderi Årdal sogn 1665.12.26 118-119
Råbyggelaget fogderi Åseral sogn 1665.12.26 120-121
Råbyggelaget fogderi Hornnes sogn 1665.12.26 126-127
Råbyggelaget fogderi Iveland sogn 1665.12.26 132-133
Råbyggelaget fogderi Hægeland sogn 1665.12.26 142-143
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0008
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0008: Råbyggelag [fogderi]
Manntall nr. 8/1664 - 1665 Aust-Agder fylke
Råbyggelag fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner