Innhold
Visningsvalg:

Buskerud, Vestfold


Fogdenes manntall 1663-1666

Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Ringerike og Hallingdal fogderi Manntall mangler 1
Buskerud fogderi Manntall mangler 4-5
Hurum og Røyken fogderi Manntall mangler 8-9
Eiker og Lier fogderi 12-13
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.01 14-15
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.01 36-37
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.01 Tønsberg len (Strømsgodset) 46-47
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Flatbygd-fjerdingen 52-53
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Oddevall-fjerdingen 56-57
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Syllingdal sogn 62-63
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Tranby sogn 66-67
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Reistad-fjerdingen 70-71
Eiker og Lier fogderi Lier prestegjeld 1664.11.20 Strømsgodset 74-75
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Sem fjerding 78-79
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Ristvet fjerding 82-83
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Sanden fjerding 84-85
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Millesvik fjerding 90-91
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Hedenstad fjerding 92-93
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Fiskum fjerding 96-97
Eiker og Lier fogderi Eiker prestegjeld 1664.11.20 Tillegg 100-101
Numedal og Sandsvær fogderi 1664.11.02 106-107
Numedal og Sandsvær fogderi Rollag prestegjeld 1664.11.02 Rollag sogn 110-111
Numedal og Sandsvær fogderi Rollag prestegjeld 1664.11.02 Nore sogn 116-117
Numedal og Sandsvær fogderi Rollag prestegjeld 1664.11.02 Uvdal sogn 120-121
Numedal og Sandsvær fogderi Flesberg prestegjeld 1664.11.02 126-127
Numedal og Sandsvær fogderi Sandsvær prestegjeld 1664.11.02 132-133
Brunla fogderi 1664.12.12 148-149
Brunla fogderi Sandeherred prestegjeld 1664.12.12 Sandeherred sogn 154-155
Brunla fogderi Sandeherred prestegjeld, Nøtterøy prestegjeld 1664.12.12 Kodal sogn, Tjøme sogn 178-179
Brunla fogderi Nøtterøy prestegjeld 1664.12.12 Tjøme sogn 180-181
Brunla fogderi Tjølling prestegjeld 1664.12.12 Tjølling sogn 186-187
Brunla fogderi Hedrum prestegjeld 1664.12.12 Hedrum sogn 204-205
Brunla fogderi Hedrum prestegjeld 1664.12.12 Kodal sogn 216-217
Brunla fogderi Hedrum prestegjeld 1664.12.12 Kvelde sogn 220-221
Brunla fogderi Hedrum prestegjeld 1664.12.12 Hvarnes sogn 224-225
Brunla fogderi Brunlanes prestegjeld 1664.12.12 Tanum sogn 228-229
Brunla fogderi Brunlanes prestegjeld 1664.12.12 Berg sogn 238-239
Brunla fogderi Brunlanes prestegjeld 1664.12.12 Stavern, Helgeroa 248-249
Brunla fogderi Brunlanes prestegjeld 1664.12.12 Kjose sogn 250-251
Tønsberg len Manntall mangler 262-263
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0005
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0005: Ringerike og Hallingdal fogderi. Buskerud fogderi. Hurum og Røyken fogderi. Eiker og Lier fogderi. Numedal og Sandsvær fogderi. Brunla len. Tønsberg len.
Manntall nr. 5 /1664 Buskerud fylke
Vestfold fylke
Eiker og Lier fogd.
Numedal og Sandsvær fogd.
Brunla fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Ringerike og Hallingdal, Buskerud, Hurum og Røyken fogderier samt Tønsberg len, mangler. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner