Innhold
Visningsvalg:

Hedmark


Fogdenes manntall 1663-1666

Hedmark fogderi, Solør, Østerdal og Odal fogderi
Viktig melding upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Hedemarken fogderi 1664.09 1
Hedemarken fogderi Nes sogn 1664.09.13 4-5
Hedemarken fogderi Ringsaker sogn 1664.09.15 22-23
Hedemarken fogderi Vang sogn 1664.09.17 54-55
Hedemarken fogderi Løten sogn 1664.09.19 84-85
Hedemarken fogderi Romedal sogn 1664.09.21 102-103
Hedemarken fogderi Stange sogn 1664.09.23 122-123
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi 1664.09-11 150-151
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Odal prestegjeld 1664.10.07 154-155
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Vinger prestegjeld 1664.11.14 180-181
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Gårder i Odalen, men under Vinger prestegjeld 1664.11.14 196-197
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Grue prestegjeld 1664.11.16 200-201
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Hof prestegjeld 1664.11.18 220-221
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Elverum prestegjeld 1664.11.22 Elverum sogn 244-245
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Elverum prestegjeld 1664.11.22 Trysil sogn 258-259
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Åmot prestegjeld 1664.09.28 Åmot sogn 260-261
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Åmot prestegjeld 1664.09.26 Elvedalen sogn (Stor-Elvdal) 268-269
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Åmot prestegjeld 1664.09.24 Rendalen sogn 272-273
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Tynset prestegjeld 1664.09.22 Tynset sogn 282-283
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Tynset prestegjeld 1664.09.22 Tylldal sogn 292-293
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Tynset prestegjeld 1664.09.22 Lille Elvedalen sogn (Alvdal) 294-295
Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Tynset prestegjeld 1664.09.20 Kvikne sogn 298-299
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0003: Hedmark fogderi. Solør, Østerdal og Odal fogderi
Manntall nr. 3/1664 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Solør, Østerdal og Odal fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner