Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Bemerkninmger 1
Bemerkninger 2-3
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0037
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0037: Titus Bülche og andres bemerkninger til prestenes og fogdenes manntall
Manntall nr. 37 /1664 - 1666 - Sogneprestenes manntall. Titus Bülche og andres bemerkninger til prestenes og fogdenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner