Innhold
Visningsvalg:

Nord-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Innherad prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1664.12.13 Ytterøy sogn 4-5
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1664.12.13 Mosvik sogn 8-9
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1664.12.13 Svar på Titus Bülches postulata 10-11
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1666.03.16 Ytterøy sogn 18-19
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1666.03.16 Mosvik sogn 24-25
Innherred prosti Ytterøy prestegjeld 1666.03.16 Svar på Titus Bülches postulata 28-29
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 40-41
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1665.12.13 Sakshaug sogn 46-47
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1665.12.13 Hustad sogn 54-55
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1665.12.13 Røren (Salberg) sogn 56-57
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1665.12.13 Verran sogn 58-59
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1665.12.13 Svar på Titus Bülches postulata 60-61
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1666 Sakshaug sogn 74-75
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1666 Hustad sogn 84-85
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1666 Røren (Salberg) sogn 86-87
Innherred prosti Inderøy prestegjeld 1666 Verran sogn 90-91
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 100-101
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1665.01.08 Oppem tinglag 104-105
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1665.01.08 Ålberg tinglag 106-107
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1665.01.08 Helde tinglag 108-109
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1665.01.08 Skei tinglag 110-111
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1665.01.08 Svar på Titus Bülches postulata 112-113
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1664 Tienderegister 120-121
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1666 Oppem tinglag 158-159
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1666 Ålberg tinglag 162-163
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1666 Helde tinglag 164-165
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1666 Skei tinglag 168-169
Innherred prosti Sparbu prestegjeld 1666 Svar på Titus Bülches postulata 172-173
Innherred prosti Stod prestegjeld 184-185
Innherred prosti Stod prestegjeld 1664.12.28 Svar på Titus Bülches postulata 190-191
Innherred prosti Stod prestegjeld 1665.03.10 Forr sogn 198-199
Innherred prosti Stod prestegjeld 1665.03.10 Kirkol sogn, Kvam sogn 202-203
Innherred prosti Stod prestegjeld 1665.03.10 Følling sogn 204-205
Innherred prosti Stod prestegjeld 1665.03.10 Egge sogn 206-207
Innherred prosti Stod prestegjeld 1665.03.10 Svar på Titus Bülches postulata 208-209
Innherred prosti Stod prestegjeld 1664 Tienderegister 212-213
Innherred prosti Stod prestegjeld 1666.04.03 Forr sogn 224-225
Innherred prosti Stod prestegjeld 1666.04.03 Kirkol sogn 230-231
Innherred prosti Stod prestegjeld 1666.04.03 Kvam sogn 234-235
Innherred prosti Stod prestegjeld 1666.04.03 Følling sogn 236-237
Innherred prosti Stod prestegjeld 1666.04.03 Egge sogn 238-239
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 248-249
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1664.12.29 Beistad prestegjeld 252-253
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1664.12.29 Svar på Titus Bülches postulata 276-277
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1664.12.29 Beitstad prestegjeld 278-279
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1666.02.14 Svar på Titus Bülches postulata 288-289
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1666.02.14 Solberg sogn 311-312
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1666.02.14 Ede (Ås, Namdalseid) sogn 329-330
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1666.02.14 Bartnes (Malme) sogn 339-340
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1666.02.14 Latun sogn 345-346
Innherred prosti Beitstad prestegjeld 1665 Døde og bortreiste 351-352
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 357-358
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1664.12.07 Snåsa sogn 361-362
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1664.12.07 Sørli sogn, Nordli sogn 367-368
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1664.12.07 Svar på Titus Bülches postulata 369-370
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1666 Svar på Titus Bülches postulata 371-372
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1666 Snåsa sogn 385-386
Innherred prosti Snåsa prestegjeld 1666 Sørli sogn, Nordli sogn 391-392
Innherred prosti Summeringer 393-394
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0033
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0033: Innherad prosti II
Manntall nr. 33/1664 - 1666 Nord-Trøndelag fylke
Sogneprestenes manntall. Innherad prosti II. - Det er en feilinnbinding i 1666-manntallet for Beitstad prestegjeld. Sidene 320-323 hører egentlig hjemme mellom s. 313 og s. 314. På noen bilder hører derfor venstre og høyre del av oppslaget ikke sammen; s. 313 hører sammen med s. 320, s. 323 hører sammen med s. 314, og s. 319 hører sammen med s. 324. Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner