Innhold
Visningsvalg:

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Innherad prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Innherred prosti Selbu prestegjeld 1
Innherred prosti Selbu prestegjeld 1665.03.10 Selbu sogn 6-7
Innherred prosti Selbu prestegjeld 1665.03.10 Tydal sogn 16-17
Innherred prosti Selbu prestegjeld 1665.03.10 Svar på Titus Bülches postulata 18-19
Innherred prosti Selbu prestegjeld 1666.03.20 Selbu sogn 20-21
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 32-33
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665.03.03 Værnes sogn 38-39
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665.03.03 Skatval sogn 52-53
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665.03.03 Hegra sogn 62-63
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665.03.03 Meråker sogn 80-81
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665.03.03 Svar på Titus Bülches postulata 84-85
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1666.04.02 Svar på Titus Bülches postulata 108-109
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1666.03.25 Værnes sogn 134-135
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1666.03.25 Hegra sogn 160-161
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1666.03.25 Meråker sogn 168-169
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld 1665 Fødte, døde og forpassede 172-173
Innherred prosti Stjørdal prestegjeld Fortegnelse over gårdene 174-175
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 180-181
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1664.12.12 Leksvik sogn 186-187
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1664.12.12 Hindrum sogn 194-195
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1664.12.12 Svar på Titus Bülches postulata 196-197
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1666.03.04 Svar på Titus Bülches postulata 208-209
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1666.03.04 Leksvik sogn 236-237
Innherred prosti Leksvik prestegjeld 1666.03.04 Hindrum sogn 242-243
Innherred prosti Frosta prestegjeld 248-249
Innherred prosti Frosta prestegjeld 1665.01.07 Svar på Titus Bülches postulata 252-253
Innherred prosti Frosta prestegjeld 1665.01.07 Logtun (Frosta) sogn 254-255
Innherred prosti Frosta prestegjeld 1665.01.07 Åsen (Vang) sogn 264-265
Innherred prosti Skogn prestegjeld 278-279
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1665.01.06 Svar på Titus Bülches postulata 288-289
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1665.01.06 Alstahaug sogn, Vold tinglag 290-292
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1665.01.06 Alstahaug sogn, Gjete tinglag 305-306
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1665.03.02 Svar på Titus Bülches postulata 323-324
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1666.03.01 Alstahaug sogn, Vold tinglag 327-328
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1666.03.01 Alstahaug sogn, Gjete tinglag 345-346
Innherred prosti Skogn prestegjeld 1666.03.01 Svar på Titus Bülches postulata 357-358
Innherred prosti Verdal prestegjeld 363-364
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1644.06.18 Kontrakt mellom Hans Sørenssøn og Peder Juel 367-368
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1664.12.31 Svar på Titus Bülches postulata 373-374
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1665 Haug tinglag 381-382
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1665 Forren tinglag 391-392
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1665 Svar på Titus Bülches postulata 401-402
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1664 Tienderegister 403-404
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1666 Haug tinglag 425-426
Innherred prosti Verdal prestegjeld 1666 Forren tinglag 437-438
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0032
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0032: Innherad prosti I
Manntall nr. 32/1664 - 1666 Nord-Trøndelag fylke
Sogneprestenes manntall. Innherad prosti I Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner