Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Fosen prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1664.11.24 Osen fjerding 4-5
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1664.11.24 Roan fjerding 8-9
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1664.11.24 Stoksund fjerding 12-13
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1664.11.26 Svar på Titus Bülches postulata 20-21
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1666.04.14 Osen fjerding 26-27
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1666.04.14 Roan fjerding 28-29
Fosen prosti Bjørnør prestegjeld 1666.04.14 Stoksund fjerding 32-33
Fosen prosti Åfjord prestegjeld 34-35
Fosen prosti Åfjord prestegjeld 1664 (?) Åfjord sogn 40-41
Fosen prosti Åfjord prestegjeld 1664 (?) Jøssund sogn 44-45
Fosen prosti Åfjord prestegjeld 1664 (?) Svar på Titus Bülches postulata 46-47
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 54-55
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1665.02.27 Svar på Titus Bülches postulata 62-63
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1665.01.03 Ørlandet sogn 74-75
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1665.01.03 Stjørna sogn 88-89
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1665.01.03 Nes sogn 98-99
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1665.01.03 Bjugn sogn 100-101
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1666.06.10 Ørlandet sogn 110-111
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1666.06.10 Stjørna sogn 112-113
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1666.06.10 Nes sogn, Bjugn sogn 116-117
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1666.06.10 Bjugn sogn 118-119
Fosen prosti Ørlandet prestegjeld 1666.06.28 Brev 120-121
Fosen prosti Hitra prestegjeld 122-123
Fosen prosti Hitra prestegjeld 1664.12.23 Hitra gjeld 128-129
Fosen prosti Hitra prestegjeld 1664.12.23 Hemne 138-139
Fosen prosti Hitra prestegjeld 1664.12.23 Vinje fjerding 142-143
Fosen prosti Hitra prestegjeld 1664.12.24 Svar på Titus Bülches postulata 146-147
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 150-151
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 1665.01.08 Svar på Titus Bülches postulata 156-157
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 1665 (?) Stadsbygd sogn 158-159
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 1665 (?) Rissa sogn 162-163
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 1666.04.11 Stadsbygd sogn 172-173
Fosen prosti Stadsbygd prestegjeld 1666.04.11 Rissa sogn 176-177
Fosen prosti Summeringer 186-187
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0030
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0030: Fosen prosti
Manntall nr. 30/1664 - 1666 Sør-Trøndelag fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner