Innhold
Visningsvalg:

Vest-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Mandal prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Mandal prosti Tveit prestegjeld Innholdsfortegnelse 1
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1663 Tveit sogn 2-3
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1664 Tveit sogn 18-19
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1664 Birkenes sogn 28-29
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1664 (?) Tiende og prestebolenes gods 36-37
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1666 Tveit sogn 46-47
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1666 Birkenes sogn 52-53
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1666 (?) Fødte, døde og fraværende 1664-1665 58-59
Mandal prosti Oddernes prestegjeld Tittelblad 62-63
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1664 (?) Oddernes sogn 66-67
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1664 (?) Vennesla sogn 70-71
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1664 (?) Øvrebø sogn 72-73
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1664 (?) Hægeland sogn 74-75
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1664 (?) Svar på Titus Bülches postulata 78-79
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1665.07.27. Oddernes sogn 82-83
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1665.07.27. Vennesla sogn 96-97
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1665.07.27. Øvrebø sogn 98-99
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1665.07.27. Hægeland sogn 104-105
Mandal prosti Søgne prestegjeld Tittelblad 115
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1663.04.09. Svar på Titus Bülches postulata 116-117
Mandal prosti Søgne prestegjeld 124-125
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1664.02.09. Søgne sogn 126-127
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1664.02.09. Greipstad sogn 130-131
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1665 (?) Fødte, døde og bortreiste 1664 132-133
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1665 (?) Landskyld og tiende 134-135
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666.04.30. Tittelblad 142-143
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666.04.30. Søgne sogn 144-145
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666.04.30. Greipstad sogn 166-167
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666.04.30. Svar på Titus Bülches postulata 174-175
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1667 Svar på Titus Bülches postulata 180-181
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666 Fødte, døde og bortreiste 182-183
Mandal prosti Mandal prestegjeld Tittelblad 184-185
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1663.06.15. Svar på Titus Bülches postulata 186-187
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1664.04.06. Halse sogn 196-197
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1664.04.06. Holum sogn 214-215
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1664.04.06. Øyslebø sogn 234-235
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1664.04.06. Laudal sogn 248-249
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1664.04.06. Harkmark sogn 260-261
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Halse sogn 268-269
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Holum sogn 276-277
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Øyslebø sogn 284-285
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Laudal sogn 292-293
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Harkmark sogn 296-297
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 (?) Fødte, døde og bortreiste 1664-1666 298-299
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 (?) Husfolk og strandsittere 316-317
Mandal prosti Mandal prosti 1666 Summeringer, avskrift 328-329
Mandal prosti Tveit prestegjeld 1666 Summeringer, avskrift 332-333
Mandal prosti Oddernes prestegjeld 1666 Summeringer, avskrift 336-337
Mandal prosti Søgne prestegjeld 1666 Summeringer, avskrift 340-341
Mandal prosti Mandal prestegjeld 1666 Summeringer, avskrift 344-345
Mandal prosti Mandal prosti 1666 Summa summarum, avskrift 348-349
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0015
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0015: Mandal prosti
Manntall nr. 15 /1664 - 1666 Vest-Agder fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner