Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Råbyggelag prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Råbyggelaget prosti Åmli prestegjeld 1
Råbyggelaget prosti Evje prestegjeld 66-67
Råbyggelaget prosti Setesdalen prestegjeld 114-115
Råbyggelaget prosti Bygland prestegjeld 166-167
Råbyggelaget prosti Summeringer 220-221
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0014
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0014: Råbyggelag prosti
Manntall nr. 14/1664 - 1666 Aust-Agder fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner