Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Bragernes prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Bragernes prosti Aker prestegjeld 1
Bragernes prosti Aker prestegjeld 1666.04.10 Aker sogn 4-5
Bragernes prosti Aker prestegjeld 1666.04.10 Svar på Titus Bülches postulata 22-23
Bragernes prosti Asker prestegjeld 26-27
Bragernes prosti Asker prestegjeld Udatert Asker sogn 30-31
Bragernes prosti Asker prestegjeld Udatert Vestre Bærum sogn 46-47
Bragernes prosti Asker prestegjeld Udatert Østre Bærum sogn 64-65
Bragernes prosti Asker prestegjeld 1665.05.26 Svar på Titus Bülches postulata 80-81
Bragernes prosti Asker prestegjeld 1665.01.09 Svar på Titus Bülches postulata 84-85
Bragernes prosti Sigdal prestegjeld 90-91
Bragernes prosti Sigdal prestegjeld 1664 (?) Eggedal sogn 92-93
Bragernes prosti Sigdal prestegjeld 1664 (?) Krødsherad sogn 96-97
Bragernes prosti Sigdal prestegjeld 1664 (?) Sigdal sogn 100-101
Bragernes prosti Sigdal prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 108-109
Bragernes prosti Modum prestegjeld 114-115
Bragernes prosti Modum prestegjeld 1666.05.09 Heggen sogn 118-119
Bragernes prosti Modum prestegjeld 1666.05.09 Nykirke sogn 134-135
Bragernes prosti Modum prestegjeld 1666.05.09 Snarum sogn 140-141
Bragernes prosti Modum prestegjeld 1666.12.06 Svar på Titus Bülches postulata 152-153
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 160-161
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Sanden fjerding 164-165
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Millesvik fjerding 172-173
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Sem fjerding 176-177
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Hedenstad fjerding 182-183
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Fiskum fjerding 186-187
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.01.12 Ristvet fjerding 190-191
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Sem fjerding 204-205
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Ristvet fjerding 208-209
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Sanden fjerding 214-215
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Millesvik fjerding 220-221
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Hedenstad fjerding 222-223
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1666.04.20 Fiskum fjerding 226-227
Bragernes prosti Eiker len og prestegjeld 1665.05.28 Svar på Titus Bülches postulata 234-235
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 254-255
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Landfalløya 258-259
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Bragernes 260-261
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Liersund 302-303
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Strømsø 306-307
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Stranden 324-325
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Frogner sogn 328-329
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Tranby sogn 364-365
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Sylling sogn 378-379
Bragernes prosti Bragernes prestegjeld og Lier prestegjeld 1665.04.27 Svar på Titus Bülches postulata 388-389
Bragernes prosti Røyken prestegjeld 396-397
Bragernes prosti Røyken prestegjeld 1664.10.07 Røyken sogn 400-401
Bragernes prosti Røyken prestegjeld 1664.10.07 Svar på Titus Bülches postulata 414-415
Bragernes prosti Røyken prestegjeld 1666.03.22 Røyken sogn 426-427
Bragernes prosti Røyken prestegjeld 1669.03.30 Svar på Titus Bülches postulata 438-439
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 458-459
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1664.10.10 Hurum sogn 460-461
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1664.10.10 Strømm sogn 468-469
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1664.10.10 Svar på Titus Bülches postulata 476-477
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1666.03.22 Hurum sogn 488-489
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1666.03.22 Strømm sogn 498-499
Bragernes prosti Hurum prestegjeld 1666.03.22 Svar på Titus Bülches postulata 506-507
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0009: Bragernes prosti
Manntall nr. 9 /1664 - 1666 Buskerud fylke
Modum prgj.
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner