Innhold
Visningsvalg:

Buskerud, Oppland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hadeland prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1666 Toten fjerding 3-4
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1666 Alvestad fjerding 11-12
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1666 Hof fjerding 17-18
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1666 Kolbu fjerding 21-22
Hadeland prosti Toten prestegjeld 1665.05.29 Svar på Titus Bülches postulata 29-30
Hadeland prosti Vardal prestegjeld 37-38
Hadeland prosti Vardal prestegjeld 1664 Vardal sogn 39-40
Hadeland prosti Vardal prestegjeld 1666 Vardal sogn 47-48
Hadeland prosti Vardal prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 55-56
Hadeland prosti Biri prestegjeld 63-64
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1664.11.07 Biri sogn 65-66
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1664.11.07 Svar på Titus Bülches postulata 77-78
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1665.09.01 Biri sogn 81-82
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1665.10.02 Svar på Titus Bülches postulata 89-90
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1666.04.05 Biri sogn 93-94
Hadeland prosti Biri prestegjeld 1666.05.06 Svar på Titus Bülches postulata 109-110
Hadeland prosti Jevnaker prestegjeld 111-112
Hadeland prosti Jevnaker prestegjeld 1664.10.09 Lunner fjerding 113-114
Hadeland prosti Jevnaker prestegjeld 1664.10.09 Jevnaker fjerding 121-122
Hadeland prosti Jevnaker prestegjeld 1664.10.09 Svar på Titus Bülches postulata 129-130
Hadeland prosti Gran prestegjeld 137-138
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Brandbu fjerding 141-142
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Tingelstad fjerding 147-148
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Gran fjerding 155-156
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Nordre Ålen 161-162
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Søndre Ålen 165-166
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.13 Bjørge fjerding 167-168
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1664.10.19 Svar på Titus Bülches postulata 175-176
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Brandbu fjerding 189-190
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Tingelstad fjerding 195-196
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Gran fjerding 201-202
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Nordre Ålen 209-210
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Søndre Ålen 211-212
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1665.09.10 Bjørge fjerding 213-214
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Brandbu fjerding 217-218
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Tingelstad fjerding 225-226
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Nordre Ålen 233-234
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Søndre Ålen 237-238
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Bjørge fjerding 239-240
Hadeland prosti Gran prestegjeld 1666.03.24 Gran fjerding 241-242
Hadeland prosti Land prestegjeld 249-250
Hadeland prosti Land prestegjeld 1664 (?) Land sogn 251-252
Hadeland prosti Land prestegjeld 1664 (?) Svar på Titus Bülches postulata 263-264
Hadeland prosti Land prestegjeld 1666.04.02 Land sogn 275-276
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 291-292
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 1664 (?) Norderhov 293-294
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 1664 (?) Vangsbygda 301-302
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 1664 (?) Soknedalen 307-308
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 1664 (?) Ådal 309-310
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld 1666.04.05 313-314
Hadeland prosti Norderhov prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 325-326
Hadeland prosti Hole prestegjeld 337-338
Hadeland prosti Hole prestegjeld 1664 Hole sogn 341-342
Hadeland prosti Hole prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 349-350
Hadeland prosti Hole prestegjeld 1666 Hole sogn 370-371
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0007: Hadeland prosti
Manntall nr. 7/1664 - 1666 Oppland fylke
Buskerud fylke
Hole prgj.
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner