Innhold
Visningsvalg:

Hedmark, Oppland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Gudbrandsdal prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Gudbrandsdalen prosti Øyer prestegjeld 1
Gudbrandsdalen prosti Øyer prestegjeld 1665.05.10 Øyer sogn 2-3
Gudbrandsdalen prosti Øyer prestegjeld 1665.03.15 Svar på Titus Bülches postulata 14-15
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 22-23
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1665.06.12 Venabygd sogn 26-27
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1665.06.12 Ringebu sogn 30-31
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1665.06.12 Fåvang sogn 38-39
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1666.08.12 Ringebu sogn 46-47
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1666.08.12 Fåvang sogn 56-57
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1666.08.12 Venabygd sogn 62-63
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1665 Fødte, døde og bortreiste 68-69
Gudbrandsdalen prosti Ringebu prestegjeld 1665.12.31 Svar på Titus Bülches postulata 72-73
Gudbrandsdalen prosti Fron prestegjeld 88-89
Gudbrandsdalen prosti Fron prestegjeld 1665.10.08 Svar på Titus Bülches postulata 90-91
Gudbrandsdalen prosti Fåberg prestegjeld 98-99
Gudbrandsdalen prosti Fåberg prestegjeld 1665.03.18 Fåberg sogn 102-103
Gudbrandsdalen prosti Fåberg prestegjeld 1665.05.16 Svar på Titus Bülches postulata 114-115
Gudbrandsdalen prosti Gausdal prestegjeld 122-123
Gudbrandsdalen prosti Gausdal prestegjeld 1665.04.27 Gausdal sogn 124-125
Gudbrandsdalen prosti Gausdal prestegjeld 1665.04.27 Svar på Titus Bülches postulata 138-139
Gudbrandsdalen prosti Gausdal prestegjeld 1666.03.21 Gausdal sogn 140-141
Gudbrandsdalen prosti Gausdal prestegjeld 1665.04.26 Svar på Titus Bülches postulata 152-153
Gudbrandsdalen prosti Lesja prestegjeld 156-157
Gudbrandsdalen prosti Lesja prestegjeld 1664.12.21 Lesja sogn 160-161
Gudbrandsdalen prosti Lesja prestegjeld 1665.05.29 Svar på Titus Bülches postulata 178-179
Gudbrandsdalen prosti Vågå prestegjeld 192-193
Gudbrandsdalen prosti Vågå prestegjeld 1666.07.15 Vågå sogn 194-195
Gudbrandsdalen prosti Vågå prestegjeld 1666.07.15 Bredebygda 218-219
Gudbrandsdalen prosti Vågå prestegjeld 1666.07.15 Selsbygda sogn 222-223
Gudbrandsdalen prosti Vågå prestegjeld 1666.07.15 Svar på Titus Bülches postulata 224-225
Gudbrandsdalen prosti Lom prestegjeld 234-235
Gudbrandsdalen prosti Lom prestegjeld 1664.10.06 Lom sogn 236-237
Gudbrandsdalen prosti Lom prestegjeld 1664.10.06 Svar på Titus Bülches postulata 264-265
Gudbrandsdalen prosti Lom prestegjeld 1664.10.08 Svar på Titus Bülches postulata 272-273
Gudbrandsdalen prosti Lom prestegjeld 1665.10.16 Lom sogn 276-277
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0006: Gudbrandsdal prosti
Manntall nr. 6 /1664 - 1666 Oppland fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner