Innhold
Visningsvalg:

Hedmark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hedmark prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Hedemarken prosti 1a
Hedemarken prosti Elverum prestegjeld 1664.11.22 Elverum sogn 1b-1c
Hedemarken prosti Elverum prestegjeld 1664.11.22 Trysil sogn 10-11
Hedemarken prosti Elverum prestegjeld 1664.12.10 Svar på Titus Bülches postulata 14-15
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 18-19
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1664 Åmot sogn 20-21
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1664 Elvedalen sogn 24-25
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1664 Ytre Rendalen sogn 28-29
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1664 Øvre Rendalen sogn 32-33
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1666.04.14 Åmot sogn 36-37
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1666.04.14 Elvedalen sogn 40-41
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1666.04.14 Ytre Rendalen sogn 42-43
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld 1666.04.14 Øvre Rendalen sogn 44-45
Hedemarken prosti Åmot prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 48-49
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 62-63
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1664.11.30 Tynset sogn 66-67
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1664.11.30 Tylldalen sogn 70-71
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1664.11.30 Lille Elvedalen sogn 72-73
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1664.11.30 Kvikne sogn 74-75
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1664.11.30 Vingelen sogn 76-77
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1665.05.31 Svar på Titus Bülches postulata 82-83
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1666.01.30 Svar på Titus Bülches postulata 90-91
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1666.03.02 Tynset sogn 98-99
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1666.03.02 Vingelen sogn 102-103
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1666.03.02 Tylldalen sogn 106-107
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld 1666.03.02 Lille Elvedalen sogn 108-109
Hedemarken prosti Tynset prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 114-115
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 118-119
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1664.09.24 Romedal sogn 120-121
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1664.09.24 Vallset sogn 126-127
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1664.09.24 Svar på Titus Bülches postulata 132-133
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1665.05.20 Svar på Titus Bülches postulata 134-135
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1666.04.24 Romedal sogn 138-139
Hedemarken prosti Romedal prestegjeld 1666.04.24 Vallset sogn 144-145
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 150-151
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1664.09.19 Løten sogn 152-153
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1665.01.16 Svar på Titus Bülches postulata 172-173
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1665.03.29 Svar på Titus Bülches postulata 176-177
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1666.03.03 Svar på Titus Bülches postulata 180-181
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1666.04.08 Løten sogn 188-189
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1665-1666 Fødte 196-197
Hedemarken prosti Løten prestegjeld 1665-1666 Døde 198-199
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 200-201
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1664.10.27 Stange sogn 204-205
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1664.10.27 Godaker fjerding 218-219
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1664.10.27 Ottestad fjerding 222-223
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1665.05.30 Svar på Titus Bülches postulata 234-235
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1666.03.26 Ottestad fjerding 242-243
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1666.03.26 Stange fjerding 246-247
Hedemarken prosti Stange prestegjeld 1666.03.26 Godaker fjerding 252-253
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 258-259
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1664.11.27 Furnes fjerding 262-263
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1664.11.27 Valum fjerding 266-267
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1664.11.27 Hommelstad fjerding 268-269
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1664.11.27 Skattum fjerding, Vang fjerding 270-271
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1664.11.27 Svar på Titus Bülches postulata 272-273
Hedemarken prosti Vang prestegjeld 1666.06.02 Svar på Titus Bülches postulata 274-275
Hedemarken prosti Nes prestegjeld 278-279
Hedemarken prosti Nes prestegjeld 1664.10.26 Nes sogn 280-281
Hedemarken prosti Nes prestegjeld 1664.10.26 Svar på Titus Bülches postulata 294-295
Hedemarken prosti Nes prestegjeld 1666.03.15 Nes sogn 302-303
Hedemarken prosti Nes prestegjeld 1666.03.15 Svar på Titus Bülches postulata 316-317
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 328-329
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Refling fjerding 332-333
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Berg fjerding 336-337
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Redalen fjerding 342-343
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Skappel fjerding 344-345
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Veldre fjerding 348-349
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Ring fjerding 358-359
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1664 Brøttum fjerding 364-365
Hedemarken prosti Ringsaker prestegjeld 1666.03.15 Ringsaker sogn 372-373
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0005: Hedmark prosti
Manntall nr. 5/1664 - 1666 Hedmark fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner