Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Hedmark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Romerike prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Øvre Romerike prosti Gjerdrum prestegjeld 1
Øvre Romerike prosti Gjerdrum prestegjeld 1664.12.08 Gjerdrum sogn 2-3
Øvre Romerike prosti Gjerdrum prestegjeld 1665.12.30 Gjerdrum sogn 14-15
Øvre Romerike prosti Gjerdrum prestegjeld 1664.12.08 Svar på Titus Bülches postulata 28-29
Øvre Romerike prosti Ullensaker prestegjeld 32-33
Øvre Romerike prosti Ullensaker prestegjeld 1664 Ullensaker sogn 36-37
Øvre Romerike prosti Ullensaker prestegjeld 1666.03.19 Ullensaker sogn 56-57
Øvre Romerike prosti Ullensaker prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 82-83
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 84-85
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1664.09.28 Nes sogn 88-89
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1664.09.28 Udnes sogn 106-107
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1664.09.28 Fenstad sogn 116-117
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1664.10.22 Svar på Titus Bülches postulata 130-131
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1666.02.26 Nes sogn 150-151
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1666.02.26 Udnes sogn 172-173
Øvre Romerike prosti Nes prestegjeld 1666.02.26 Fenstad sogn 182-183
Øvre Romerike prosti Eidsvoll prestegjeld 196-197
Øvre Romerike prosti Eidsvoll prestegjeld 1664.11.24 Eidsvoll sogn 200-201
Øvre Romerike prosti Eidsvoll prestegjeld 1664.11.24 Feiring sogn, Hurdal sogn 208-209
Øvre Romerike prosti Eidsvoll prestegjeld 1664.11.24 Hurdal sogn 210-211
Øvre Romerike prosti Eidsvoll prestegjeld 1664.11.24 Svar på Titus Bülches postulata 226-227
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 234-235
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1664.10.04 Nannestad sogn 238-239
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1664.10.04 Bjerke sogn 244-245
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1664.10.04 Holter sogn 250-251
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1665.07.21 Svar på Titus Bülches postulata 270-271
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1666.03.07 Nannestad sogn 278-279
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1666.03.07 Holter sogn 290-291
Øvre Romerike prosti Nannestad prestegjeld 1666.03.07 Svar på Titus Bülches postulata 298-299
Øvre Romerike prosti Vinger prestegjeld 302-303
Øvre Romerike prosti Vinger prestegjeld 1664.09.14 Vinger sogn, Midtskog sogn 306-307
Øvre Romerike prosti Vinger prestegjeld 1664.09.14 Svar på Titus Bülches postulata 324-325
Øvre Romerike prosti Vinger prestegjeld 1669.05.18 Svar på Titus Bülches postulata 328-329
Øvre Romerike prosti Strøm prestegjeld (Odalen) 332-333
Øvre Romerike prosti Strøm prestegjeld (Odalen) 1664.10.30 Strøm prestegjeld 334-335
Øvre Romerike prosti Strøm prestegjeld (Odalen) 1664.10.30 Svar på Titus Bülches postulata 354-355
Øvre Romerike prosti Grue prestegjeld 362-363
Øvre Romerike prosti Grue prestegjeld 1664.10.31 Grue sogn 364-365
Øvre Romerike prosti Grue prestegjeld 1664.10.31 Svar på Titus Bülches postulata 388-390
Øvre Romerike prosti Hof prestegjeld 393-394
Øvre Romerike prosti Hof prestegjeld 1665.05.01 Hof sogn 397-398
Øvre Romerike prosti Hof prestegjeld 1665.05.01 Svar på Titus Bülches postulata 413-414
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0004: Øvre Romerike prosti
Manntall nr. 4/1664 - 1666 Akershus fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner