Innhold
Visningsvalg:

Akershus


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Romerike prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjled 1
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1664 Aurskog sogn 2-3
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1664 Blaker sogn 8-9
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1664.10.15 Svar på Titus Bülches postulata 14-15
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1664.11.16 Svar på Titus Bülches postulata 18-19
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1666.03.15 Aurskog sogn 24-25
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1666.03.15 Blaker sogn 36-37
Nedre Romerike prosti Aurskog prestegjeld 1666.03.15 Svar på Titus Bülches postulata 42-43
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 44-45
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1664.10.05 Løken sogn, Hemnes sogn 46-47
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1666.03.12 Løken sogn 70-71
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1666.03.12 Hemnes sogn 86-87
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1666.03.12 Innflyttere 98-99
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1666.03.12 Fødte 100-101
Nedre Romerike prosti Høland prestegjeld 1666.03.12 Svar på Titus Bülches postulata 102-103
Nedre Romerike prosti Enebakk prestegjeld 110-111
Nedre Romerike prosti Enebakk prestegjeld 1664.09.27 Enebakk sogn 114-115
Nedre Romerike prosti Enebakk prestegjeld 1666.03.23 Enebakk sogn 136-137
Nedre Romerike prosti Enebakk prestegjeld 1666.03.23 Svar på Titus Bülches postulata 160-161
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 164-165
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1664.10.18 Fet sogn 168-169
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1664.10.18 Rælingen sogn 178-179
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1664.10.18 Svar på Titus Bülches postulata 182-183
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1665.09.06 Fet sogn 188-189
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1665.09.06 Rælingen sogn 194-195
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1666 Fet sogn 196-197
Nedre Romerike prosti Fet prestegjeld 1666 Rælingen sogn 206-207
Nedre Romerike prosti Sørum prestegjeld 210-211
Nedre Romerike prosti Sørum prestegjeld 1664.10.10 Sørum sogn, Frogner sogn 214-215
Nedre Romerike prosti Sørum prestegjeld 1666.03.12 Sørum sogn 228-229
Nedre Romerike prosti Sørum prestegjeld 1666.03.12 Frogner sogn 240-241
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 248-249
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1664.10.20 Skedsmo prestegjeld 250-251
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1666.04.06 Skedsmo sogn 270-271
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1666.04.06 Nittedal sogn 282-283
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1666.04.06 Lørenskog sogn 286-287
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1666.04.06 Hakadal sogn 290-291
Nedre Romerike prosti Skedsmo prestegjeld 1669.05.14 Takst og besiktigelse over Skedsmo kirke 294-295
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0003: Nedre Romerike prosti
Manntall nr. 3/1664 - 1666 Akershus fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner