Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Borgesyssel prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1664.10.12 Trøgstad sogn 2
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1664.10.12 Båstad sogn 7-8
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1664.10.10 Svar på Titus Bülches postulata 13-14
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1666.05.30 Trøgstad sogn 21-22
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1666.05.30 Båstad sogn 31-32
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1666.03.31 Svar på Titus Bülches postulata 39-40
Øvre Borgesyssel prosti Trøgstad prestegjeld 1666.05.30 Svar på Titus Bülches postulata 43-44
Øvre Borgesyssel prosti Askim prestegjeld 51-52a
Øvre Borgesyssel prosti Askim prestegjeld 1664.10.17 Askim sogn 52b
Øvre Borgesyssel prosti Askim prestegjeld 1664.10.17 Svar på Titus Bülches postulata 59-60
Øvre Borgesyssel prosti Askim prestegjeld 1665.05.14 Svar på Titus Bülches postulata 63-64
Øvre Borgesyssel prosti Askim prestegjeld 1666.03.02 Askim sogn 67-68
Øvre Borgesyssel prosti Rakkestad prestegjeld mangler 83-84
Øvre Borgesyssel prosti Eidsberg prestegjeld 87-88
Øvre Borgesyssel prosti Eidsberg prestegjeld 1664.11.18 Eidsberg sogn 90-91
Øvre Borgesyssel prosti Eidsberg prestegjeld 1664.11.18 Trømborg sogn 96-97
Øvre Borgesyssel prosti Eidsberg prestegjeld 1664.11.18 Hærland sogn 100-101
Øvre Borgesyssel prosti Eidsberg prestegjeld 1664.11.18 Svar på Titus Bülches postulata 106-107
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 114-115
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 1664 Aremark sogn 117-118
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 1664 Øymark sogn 127-128
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 1666 Aremark sogn 139-140
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 1666 Øymark sogn 149-150
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld Udatert Svar på Titus Bülches postulata 159-160
Øvre Borgesyssel prosti Aremark prestegjeld 1666.03.24 Svar på Titus Bülches postulata 163-164
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 165-166
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1664 Rødenes sogn 169-170
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1664 Rømskog sogn 177-178
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1664.10.20 Svar på Titus Bülches postulata 179-180
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1666.03.01 Rødenes sogn 187-188
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1666.03.01 Rømskog sogn 195-196
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1666.03.01 Svar på Titus Bülches postulata 199-200
Øvre Borgesyssel prosti Rødenes prestegjeld 1666.03.05 Svar på Titus Bülches postulata 203-204
Øvre Borgesyssel prosti Spydeberg prestegjeld 207-208
Øvre Borgesyssel prosti Spydeberg prestegjeld 1664.10.19 Spydeberg sogn 209-210
Øvre Borgesyssel prosti Spydeberg prestegjeld 1664.10.19 Svar på Titus Bülches postulata 217-218
Øvre Borgesyssel prosti Spydeberg prestegjeld 1666.03.14 Spydeberg sogn 225-226
Øvre Borgesyssel prosti Skiptvet prestegjeld 237-238
Øvre Borgesyssel prosti Skiptvet prestegjeld 1664.09.26 Skiptvet sogn 241-242
Øvre Borgesyssel prosti Skiptvet prestegjeld 1664.10.12 Svar på Titus Bülches postulata 249-250
Øvre Borgesyssel prosti Skiptvet prestegjeld 1666.03.07 Skiptvet sogn 259-260
Øvre Borgesyssel prosti Hobøl prestegjeld 271-272
Øvre Borgesyssel prosti Hobøl prestegjeld 1664.10.19 Hobøl sogn 274
Øvre Borgesyssel prosti Hobøl prestegjeld 1664.11.02 Svar på Titus Bülches postulata 293-294
Øvre Borgesyssel prosti Hobøl prestegjeld 1666.01.23 Hobøl sogn 303-304
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 323-324
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1664.11.12 Vestby sogn 326-327
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1664.11.12 Såner sogn 336-337
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1664.11.12 Garder sogn 342-343
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1664.11.12 Hølen ladested 344-345
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1664.11.12 Svar på Titus Bülches postulata 346-347
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1666.03.14 Vestby sogn 356-357
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1666.03.14 Garder sogn 366-367
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1666.03.14 Såner sogn 368-369
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1666.03.14 Son ladested, Hølen ladested 374-375
Øvre Borgesyssel prosti Vestby prestegjeld 1666.03.14 Hvitsten ladested 376-377
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 378-379
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1664.10.18 Kråkstad sogn 382-383
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1664.10.18 Ski sogn 392-393
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1664.11.03 Svar på Titus Bülches postulata 402-403
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1665.10.02 Kråkstad sogn 408-409
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1665.10.02 Ski sogn 416-417
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1666.03.13 Kråkstad sogn 424-425
Øvre Borgesyssel prosti Kråkstad prestegjeld 1666.03.13 Ski sogn 430-431
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 442-443
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 1665.01.02 Ås sogn 446-447
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 1665.01.02 Kroer sogn 456-457
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 1665.01.02 Frogn sogn 458-459
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 1665.01.02 Nordby sogn 464-465a
Øvre Borgesyssel prosti Ås prestegjeld 1665.01.02 Svar på Titus Bülches postulata 465b-466
Øvre Borgesyssel prosti Nesodden prestegjeld 477-478
Øvre Borgesyssel prosti Nesodden prestegjeld 1664.10.28 Nesodden sogn 479-480
Øvre Borgesyssel prosti Nesodden prestegjeld 1664.10.09 Svar på Titus Bülches postulata 487-488
Øvre Borgesyssel prosti Nesodden prestegjeld 1666.03.22 Nesodden sogn 491-492
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0002: Øvre Borgesyssel prosti
Manntall nr. 2/1664 - 1666 Østfold fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner