Innhold
Visningsvalg:

Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Borgesyssel prosti
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata upaginert
Nedre Borgesyssel prosti Idd prestegjeld mangler 1
Nedre Borgesyssel prosti Berg prestegjeld 4-5
Nedre Borgesyssel prosti Berg prestegjeld 1665 Berg sogn 8-9
Nedre Borgesyssel prosti Berg prestegjeld 1665 Rokke sogn 22-23
Nedre Borgesyssel prosti Berg prestegjeld 1665 Svar på Titus Bülches postulata 34-35
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 50-51
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.01.19 Skjeberg sogn 54-55
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.01.19 Ullerød sogn 58-59
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.01.19 Ingedal sogn 60-61
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.10.13 Skjeberg sogn 64-65
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.10.13 Ullerød sogn 76-77
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.10.13 Ingedal sogn 84-85
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1664.10.13 Skjeberg prestebords jordebok 100-101
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1666.03.02 Skjeberg sogn 116-117
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1666.03.02 Ullerød sogn 132-133
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1666.03.02 Ingedal sogn 140-141
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1666.03.02 Husmenn hos adelen 150-151
Nedre Borgesyssel prosti Skjeberg prestegjeld 1666.03.02 Statistikk 154-155
Nedre Borgesyssel prosti Hvaler prestegjeld 156-157
Nedre Borgesyssel prosti Hvaler prestegjeld 1664.10.06 Hvaler sogn 158-159
Nedre Borgesyssel prosti Hvaler prestegjeld 1665.04.20 Svar på Titus Bülches postulata 164-165
Nedre Borgesyssel prosti Hvaler prestegjeld 1666 Hvaler sogn 168-169
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 176-177
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1664.09.27 Borge sogn 178-179
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1664.09.29 Torsnes sogn 191-192
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1664.09.12 Svar på Titus Bülches postulata 197-198
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1664.03.19 Svar på Titus Bülches postulata 205-206
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1666.02.21 Borge sogn 209-210
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1666.02.21 Torsnes sogn 217-218
Nedre Borgesyssel prosti Borge prestegjeld 1664-1665 Fødte og døde 221-222
Nedre Borgesyssel prosti Fredrikstad prestegjeld 223-224
Nedre Borgesyssel prosti Fredrikstad prestegjeld 1664.10.10 Varteig sogn 225-226
Nedre Borgesyssel prosti Fredrikstad prestegjeld 1664.10.10 Svar på Titus Bülches postulata 233-234
Nedre Borgesyssel prosti Fredrikstad prestegjeld 1666.03.15 Varteig sogn 245-246
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 253-254
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1664.10.03 Tune sogn 255-256
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1664.10.03 Glemmen sogn 275-276
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1664.10.03 Rolvsøy 277-278
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1664.10.03 Kråkerøy 279-280
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1664.10.03 Svar på Titus Bülches postulata 283-284
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1666 Tune sogn 291-292
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1666 Glemmen sogn med Kråkerøy 321-322
Nedre Borgesyssel prosti Tune prestegjeld 1666 Svar på Titus Bülches postulata 335-336
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 347-348
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 1664.09.30 Onsøy sogn 349-350
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 1664.09.30 Svar på Titus Bülches postulata 365-366
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 1666.02.26 Onsøy sogn 371-372
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 1665 Døde og bortreiste 383-384
Nedre Borgesyssel prosti Onsøy prestegjeld 1666.02.26 Svar på Titus Bülches postulata 387-388
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 397-398
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 1664.01.27 Råde sogn 399-400
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 1664.12.29 Råde sogn 407-408
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 1664.12.29 Svar på Titus Bülches postulata 417-418
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 1666.03.17 Råde sogn 421-422
Nedre Borgesyssel prosti Råde prestegjeld 1669.02.20 Svar på Titus Bülches postulata 441-442
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 445-446
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.01.19 Våler sogn 447-448
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.01.19 Svinndal sogn 451-452
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.01.19 Svar på Titus Bülches postulata 453-454
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.10.05 Våler sogn 455-456
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.10.05 Svinndal sogn 463-464
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1664.10.27 Svar på Titus Bülches postulata 467-468
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1666.03.10 Våler sogn 475-476
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1666.03.10 Svinndal sogn 485-486
Nedre Borgesyssel prosti Våler prestegjeld 1666 Fødte og døde 493-494
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 497-498
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 1664 Rygge sogn 499-500
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 1664 Moss sogn 505-506
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 1666.04.18 Rygge sogn 515-516
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 1666.04.18 Moss sogn 529-530
Nedre Borgesyssel prosti Rygge prestegjeld 1666.02.19 Svar på Titus Bülches postulata 535-536
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jab: Manntallet 1664-1666: Sogneprestenes manntall
L0001: Nedre Borgesyssel prosti
Manntall nr. 1/1664 - 1666 Østfold fylke
Sogneprestenes manntall Manntall Sokneprestenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner