Søk etter skanna folketellinger
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 32 treff.

Visningsvalg:

Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1845

Kjøpsteder og ladesteder: Fredrikshald-Kragerø 31.12.1845 Første side Innhold

Folketellingen 1855

Kjøpsteder og ladesteder: Fredrikshald-Kragerø 31.12.1855 Første side Innhold

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Rogaland, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1815

Akershus stift, Kristiansand stift 1815 Første side Innhold
Akershus stift, Kristiansand stift 30.04.1815 Første side Innhold

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1835

Kjøpsteder og ladesteder: Fredrikshald-Kragerø 29.11.1835 Første side Innhold

Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1825

Kjøpsteder og ladesteder: Fredrikshald-Kragerø 27.11.1825 Statistiske data Første side Innhold

Buskerud, Oppland, Vestfold


Folketellingen 1855

Kristians amt, Buskerud amt og Jarlsberg og Larvik amt 31.12.1855 Første side Innhold

Buskerud, Vestfold


Folketellingen 1835

Buskerud amt og Jarlsberg og Larvik amt 29.11.1835 Første side Innhold

Folketellingen 1845

Buskerud amt og Jarlsberg og Larvik amt 31.12.1845 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Tønsberg prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Vestfold


Folketellingen 1801

Borre prestegjeld 01.02.1801 Første side Innhold

Folketellingen 1815

Borre prestegjeld 30.04.1815 Første side Innhold

Folketellingen 1825

Borre prestegjeld 27.11.1825 Første side Innhold
Jarlsberg og Larvik amt 27.11.1825 Statistiske data Første side Innhold

Folketellingen 1835

Borre prestegjeld, Åsgårdstrand ladested 29.11.1835 Første side Innhold

Folketellingen 1845

Borre prestegjeld 31.12.1845 Første side Innhold

Folketellingen 1865

Borre prestegjeld, Borre sokn og Nykirke sokn 31.12.1865 Første side Innhold

Folketellingen 1875

Borre prestegjeld, Borre sokn og Nykirke sokn 31.12.1875 Første side Innhold
Borre prestegjeld, Åsgårdstrand ladested 31.12.1875 Første side Innhold

Folketellingen 1885

Åsgårdstrand ladested 31.12.1885 Første side Innhold

Folketellingen 1891

Borre herred 01.01.1891 Første side Innhold
Åsgårdstrand ladested 01.01.1891 Første side Innhold

Folketellingen 1900

Borre herred 03.12.1900 Første side Innhold
Åsgårdstrand ladested 03.12.1900 Første side Innhold

Folketellingen 1920

Borre herred 01.12.1920 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Åsgårdstrand ladested 01.12.1920 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Folketellingen 1930

Borre herred 01.12.1930 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Åsgårdstrand ladested 01.12.1930 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1835

Hele Norge 29.11.1835 Første side Innhold

Folketellingen 1825

Hele Norge 27.11.1825 Statistiske data Første side Innhold
Hele Norge 27.11.1825 Statistiske data Første side Innhold