Søk etter skanna folketellinger
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 57 treff.

Visningsvalg:

Østfold


Fogdenes manntall 1663-1666

Idd og Marker fogderi, Tune, Veme, Åbygge og Hvaler fogderi, Onsøy fogderi, Rakkestad og Mossedal fogderi, Heggen og Frøland fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Borgesyssel prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Borgesyssel prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Romerike prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Oslo


Fogdenes manntall 1663-1666

Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi, Øvre Romerike fogderi 1664 Første side Innhold

Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Bragernes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Hedmark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Romerike prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hedmark


Fogdenes manntall 1663-1666

Hedmark fogderi, Solør, Østerdal og Odal fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hedmark prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hedmark, Oppland


Fogdenes manntall 1663-1666

Hadeland og Valdres fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Gudbrandsdal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Buskerud, Oppland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hadeland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Valdres prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Buskerud, Vestfold


Fogdenes manntall 1663-1666

Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Brunlanes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Tønsberg prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Telemark


Fogdenes manntall 1663-1666

Øvre Telemark fogderi, Nedre Telemark fogderi, Bamble fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti, Bamble prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Aust-Agder


Fogdenes manntall 1663-1666

Nedenes fogderi 1664 - 1666 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedenes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Råbyggelag prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Aust-Agder, Vest-Agder


Fogdenes manntall 1663-1666

Råbyggelag fogderi 1664 - 1665 Første side Innhold
Lista fogderi 1664 Første side Innhold

Vest-Agder


Fogdenes manntall 1663-1666

Mandal fogderi 1664 - 1666 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Lista prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Mandal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Rogaland


Fogdenes manntall 1663-1666

Jæren og Dalane fogderi 1664 Første side Innhold
Ryfylke fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Ryfylke prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Stavanger prosti, Karmsund prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Rogaland, Vest-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Jæren prosti, Dalane prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hordaland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hardanger prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnhordland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Bergen, Hordaland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordhordland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane


Fogdenes manntall 1663-1666

Sunnhordland fogderi, Nordhordland fogderi 1665 Første side Innhold

Sogn og Fjordane


Fogdenes manntall 1663-1666

Sunnfjord fogderi, Nordfjord fogderi. 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordfjord prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sogn prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnfjord prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hordaland, Sogn og Fjordane


Fogdenes manntall 1663-1666

Hardanger len, Indre Sogn fogderi, Ytre Sogn fogderi 1664 - 1665 Første side Innhold

Møre og Romsdal


Fogdenes manntall 1663-1666

Nordmøre fogderi 1664 Første side Innhold
Sunnmøre fogderi, Romsdal fogderi 1664 - 1665 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Nordmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Romsdal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Sør-Trøndelag


Fogdenes manntall 1663-1666

Gauldal fogderi, Orkdal fogderi, Strinda fogderi 1664 Første side Innhold

Sokneprestenes manntall 1663-1666

Dalane prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Fosen prosti 1664 - 1666 Første side Innhold