Søk etter skanna folketellinger
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 37 treff.

Visningsvalg:

Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Borgesyssel prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Borgesyssel prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedre Romerike prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Bragernes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Akershus, Hedmark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Romerike prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hedmark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hedmark prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hedmark, Oppland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Gudbrandsdal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Buskerud, Oppland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hadeland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Valdres prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Buskerud, Vestfold


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Brunlanes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Tønsberg prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Telemark


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti, Bamble prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Aust-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nedenes prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Råbyggelag prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Vest-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Lista prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Mandal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Rogaland, Vest-Agder


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Jæren prosti, Dalane prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Rogaland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Ryfylke prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Stavanger prosti, Karmsund prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Hordaland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Hardanger prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnhordland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Bergen, Hordaland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordhordland prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Sogn og Fjordane


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordfjord prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sogn prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnfjord prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Møre og Romsdal


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Nordmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Nordmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Romsdal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Sunnmøre prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Sør-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Dalane prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Fosen prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Innherad prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Nord-Trøndelag


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Innherad prosti 1664 - 1666 Første side Innhold
Namdal prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Nordland


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Helgeland prosti, Salten prosti 1664 - 1666 Første side Innhold

Nordland, Troms


Sokneprestenes manntall 1663-1666

Lofoten og Vesterålen prosti, Senja prosti, Troms prosti 1664 - 1666 Første side Innhold