Vestre Toten municipality archive: Tax assessment protocol 1929-1930

Source information

Vestre Toten kommunearkiv
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt
Tax assessment protocol no. -/01.07.1929 - 30.06.1930 Oppland county
Vestre Toten muni.
Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Accountancy and taxes Personalia Municiple archives Municipal economic administration

References


User settings