Danske Kanselli 1572-1799, Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Norske innlegg, no. 137: January-June 1743, Astaref: RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0137

Source information

Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0137
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved ├ąpent brev og missiv
Fcc: Innlegg
Fcca: Norske innlegg L0137: Norske innlegg 1572-1799
Danish Chancellery, Norwegian Inserts no. 137 /01.01.1743 - 30.06.1743 - - Royal declarations and royal petitions State archives Danish-norwegian central services

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.