Fylkesmannen i Oppland, Militære ruller/lister, 1. Akershusiske infanteribrigade, nr. 1155: Gausdalske kompani og Opplandske landvernbataljon, Astaref: SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155

Source information

Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155
Link to Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1155: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Gausdalske kompani, 3. og 4. divisjon av Opland landvernsbataljon
Military roll no. 1155 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Military muster rolls Soldiers and officers State archives Defence

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.