Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752), pk. 40: Deliberationspr. til Projektpr. B, 1740-1754

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752)
40: Deliberationsprotokol til Projektprotokollen B
Other source no. 40/1740 - 1754 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Uden registre. Indeholder de kommitteredes betænkninger over de i projektprotokollerne ekstraherede projekter. Trade State archives Danish-norwegian central services

References


User settings