Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Supplikprotokoller (1736-1756), pk. 33: Suplik Protokol C, 1745-1756

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Supplikprotokoller (1736-1756)
33: Suplik Protokol C
Other source no. 33 /1745 - 1756 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Hvert bind med alfabetisk register foran, hvor tallene henviser til sagens nr. i protokollen. Indeholder i højre spalte ekstrakter af indkomne suppliker og memorialer, i venstre spalte de deputeredes resolution på de kommitteredes betænkninger, som findes i deliberationsprotokollerne. Royal declarations and royal petitions Trade State archives Danish-norwegian central services

References


User settings