Vestre Toten municipality archive: Examination protocol, Veståsen school district, 1895-1926

Source information

Vestre Toten municipality archive Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Protokoll for årsprøver og avgangsvitnesbyrd, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune
Pupil register no. - /1895 - 1926 Oppland county
Vestre Toten muni.
Dekker skolene Sagvold og Solvold. - Fotografert i 2014 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personalia Municiple archives Education authority

References


User settings