Avskrifter av innlÄnte diplomer (work in progress), Astaref: RA/EA-4053

Source information

Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4053
Link to Arkivportalen
Samlinger til kildeutgivelse, Diplomavskriftsamlingen Medieval and Post-Medieval documents no. 2 - Skanna 2010. Frivillige fra Norsk Slektshistorisk Forening sto for tilretteleggingsarbeidet. -

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.