Landed property index for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838

Source information


Link to Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 12: Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi
Landed property index no. 12 /1838 Hordaland county
Nordhordland og Voss bailiwick
- Land register Property Books, publications, printed materials

References


User settings