Skoleprotokoll for Sommerbakken, 18. krets - skole på gårdene Sommerbakken, Kjerresnes, Holmen

Source information

Archive Troms Archive Troms
Link to Arkivportalen
Målselv kommune -: Undervisning
-: De enkelte kretsene
-: Skoleprotokoller 1869-1885
115: Sommerbakkens krets, 18. krets - skole på gårdene Sommerbakken, Kjerresnes, Holmen
Pupil register no. 115 /1870 - 1875 - Stedet Sommerbakken var fram til 1925 i Målselv kommune. Fra 1925-1964 lå den i Øverbygd kommune, inntil den igjen ble en del av Målselv etter kommunereformen i 1964. Municiple archives Education authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.