Skoleprotokoll for Kirkesdalen (14. krets) - skole på gårdene Sandeggen, Kirkesjord, Bjørnstad, Vangen, Rydningen

Source information

Archive Troms Archive Troms
Link to Arkivportalen
Målselv kommune -: Undervisning
-: De enkelte kretsene
-: Skoleprotokoller 1869-1885
120: Kirkesdalen krets - skole på gårdene Sandeggen, Kirkesjord, Bjørnstad, Vangen, Rydningen
Pupil register no. 120 /1876 - 1881 - - Municiple archives Education authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.