Skoleprotokoll for Bjerkeng krets (16. krets), - Skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad

Source information

Archive Troms Archive Troms
Link to Arkivportalen
Målselv kommune -: Undervisning
-: De enkelte kretsene
-: Skoleprotokoller 1869-1885
130: Målselv skolekommune, Bjerkeng krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad
Pupil register no. 130 /1876 - 1884 - - Municiple archives Education authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.