Bergen fattigvesen, no. 275: Records of elderly, injured and sick people, 1891-1895

Source information

Bergen city archive Bergen city archive
Link to Arkivportalen
Bergen fattigvesen Pauper register no. 275 /1891 - 1895 - Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke). Side 401-410 ser ut til å være utelatt eller uteglemt ved skanning. - Protokollen ble skannet av Statsarkivet i Bergen ca. 2003, og bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 94 i Digitalarkivet. Personalia Municiple archives Poorhouse Web Book publications

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.